Tıp dilinde sistosel adı verilen mesane sarkması ameliyatı günümüzde çok sık görülmeye başlamıştır. İdrar torbasının olduğu bu alan fıtıklaşma gibi durumlar söz konusu olduğunda hastaların şikayetine neden olur. Gülerken, hapşırırken ve öksürürken idrar kaçırmaya neden olan bu durum, hastanın kontrolü dışında gerçekleşmektedir. İlerleyen zamanlarda idrar yaparken zorlanma gibi etkilerin görülmesine neden olan idrar kaçırma sorunu böbreklerin fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği sorunlara neden olabilir. 

Kadınlarda daha sık görülen bu olgular, tedavi edilebilir. Tedavi edilmediği durumlarda ciddi riskleri de beraberinde getiren mesane sarkması, kişinin günlük yaşamını olumsuz olarak etkiler. Bu olumsuzluğun önlenmesi için kalıcı bir tedavi olarak cerrahi tercih edilir. Çoğu zaman teşhis koyulduğunda gecikmenin yaşanacağı mesane sarkmaları vajinada büyük bir kitle var gibi bir hissiyata neden olur. 

Tedavide hastanın kendi dokusu kullanılarak idrar torbasının kaldırılması sağlanır. Böylece şikayetlerde %90’a varan bir azalma görülür. Hastaların memnuniyeti düzeyleri her zaman yüksektir. Cinsel hayattaki şikayetler de ciddi oranda azalacaktır. 

Neden İdrar Kaçırırız?

Yaşın ilerlemesiyle birlikte idrar kaçırma kaçınılmaz olur. Normalde idrar, kişinin istediği zaman boşaltılır. Mesela fazla kilosu olan ve kabızlık sıkıntısı çeken kişilerde idrar kaçırma görülebilir. Ağır işlerde çalışan ve astım hastası olan kişilerde de aynı sıkıntının görüldüğünü biliyoruz. Zor doğumlar ve şeker hastalığı gibi durumlarda idrar kaçırma görülebilir. Merkezi sistemi zedeleyecek olacak sinir yaralanmalarında da idrar kaçırma görülebilir. Alkol tüketiminin fazla olması, ya da bu bölgelerde yapılan ameliyatlar da idrar kaçırmaya neden olabilir. 

İdrar Kaçırmanın Tanılama ve Teşhis Yöntemleri

İdrar kaçırmanın belli başlı tetkiklerle netleşecek olan tanısında en sık kullanılan yöntem sistometri adı verilen cihazdır. Kateter aracılığıyla mesaneye temiz su verilir ve bu şekilde hasta belli manevraları yapar. 

İdrarın istemli tutmasını sağlayan kaslar için EMG testi yapılır. Bu testten sonra kasların çalışılabilirliği incelenir. Pelvik ultrason adını verdiğimiz popüler yöntem ise organ yerleşimlerini incelememiz açısından önemlidir. Sistoskopik uygulamalarını yaparak üretra bölgesinin iç kısmını inceleyerek tanı için gereken veriler elde edilmiş olur. Mesane sarkması ameliyatı yapılırken tercih edilecek yöntemler hastanın genel durumuna göre değişmektedir. Bu yüzden herkes için farklı bir teknik tercih edilebilir. 

Mesane sarkması ameliyatından sonra cinsel ilişki ne zaman olmalı?

Mesane sarkması ameliyatından en az 6 hafta geçmeden cinsel perhiz uygulanmalıdır. Bölgenin hassasiyeti ve ağrıları gibi durumlar yaşandığında doktorun talimatlarına uymak zorunludur. Cinsellik için ortalama 1,5 ay kadar beklemeniz gerekir. 

Ameliyatsız tedavi yapılır mı?

Sarkma durumları ilerledikçe tedavi de zorlaşır. Erken dönemde basit Kegel egzersizleriyle kontrol sağlamak mümkün olabilir. Ancak ilerleyen vakalarda ve öksürüp tıksırırken görülen idrar kaçırmalarında ameliyatsız çözümler uygulanabilir. 

Mesane sarkması ameliyatı yapılmazsa ne olur?

Ameliyat zamanında yapılmadığı takdirde, merdiven inip çıkarken, öksürüp gülerken ya da idrar yaparken yanma görülebilir. İdrarın tutamaması halinde günlük yaşamı olumsuz etkileyecek durumların yaşanması da kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden erken teşhis ciddi bir önem taşımaktadır. 

Doğurganlığı etkiler mi?

Bazı durumlarda mesane sarkmasında rahim de alınır. Bu tür bir operasyon için hastayla öncesinden görüşülür. Eğer kadın çocuk istemiyorsa rahim alınarak idrar torbasının en iyi şekilde ayarlanmasını sağlayacak bir müdahale sağlanır.