Üroloji Kategorisi

İnsan vücudundaki  üriner sistem ile erkeklerde üreme sistemi üzerinde yaşanan fizyolojik ve anatomik nedenli hastalıklar tıpta üroloji (bevliye) branşının ilgi alanına girer. Başta böbrekler olmak üzere bu sistem organlarında görülen rahatsızlıklar üroloji dalında uzmanlaşmış hekimlerce teşhis edilir. Sonrasında gerekli medikal tedaviler, endoskopik uygulamalar, açık veya laparoskopik cerrahi operasyonları ile robotik cerrahi yöntemleri de bu hekimlerin kararıyla uygulanır. Böbrek ve idrar yolları hastalıkları ile erkeklerdeki üreme sistemine dahil organların hastalıklarının tedavisi üroloji uzmanı hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Üroloji gerek devlet hastanelerinin ve gerekse özel hastanelerin en fazla yoğunluk yaşadığı poliklinikler arasındadır. Çünkü toplumumuzda özellikle kronikleşmiş böbrek yetmezliği ve sonrasında yaşanan diyaliz tedavisi yoğun olarak görülmektedir. 2018 yılı rakamlarına göre ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon kişi kronik böbrek hastalığı çekmekte ve her gün 26 böbrek hastası hayatını kaybetmektedir. 1970 yılında kurulan Türk Nefroloji Derneği ise yıllardır bu konuda halk eğitimi vermeye çalışıyor.

Üroloji Uzmanlığı

Üro-genital uzmanı 6 yıllık genel tıp eğitiminden sonra TUS’u (Tıpta Uzmanlık Sınavı) geçmiş ve 5 yıllık üroloji uzmanlığını tamamlamış hekimdir. Ayrıca uzmanlık sınavından sonra da 2 yıl yardımcı uzman olarak görev yapılır. Fakat tüm bu aşamaların sonrasında bile bir üroloji uzmanı kendini mesleğinde geliştirmeye devam eder. Gelişen cerrahi tedaviler ve testler sürekli olarak üroloji uzmanlarının ilgi alanları içindedir. Kan ve idrar tahlillerini, üriner sistem grafiklerini, karın bölgesi röntgen filmlerini, mesane ve üretra filmlerini, ultrasonografi gibi görüntüleme kayıtlarını yetkin biçimde okuyabilmek, yorumlayabilmek, tam bir sistematik muayene yapabilmek, özellikle orta yaş grubundaki erkek hastaların prostat muayenelerinin yapılması tıpta üroloji branşı doktorlarının işleri içindedir. 

Bevliye Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji uzmanları erkeklerde;
 • Böbrekler ve diğer boşaltım organlarında tümör ve kist oluşumları,
 • Böbreklerde taş hastalıkları,
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Mesane kontrol bozuklukları,
 • Addison hastalığı olarak bilinen böbrek üstü bezlerinin hormon bozuklukları,
 • Kronik böbrek hastalığı,
 • Prostat kanseri ve diğer prostat hastalıkları,
 • Genital siğiller,
 • Peyronie hastalığı olarak tanımlanan ve peniste şekil bozukluğu yaratan plakların tedavisi,
 • Varikosel,
 • Penis fraktürü,
 • Testis tümörleri gibi sağlık problemlerinin teşhis ve tedavisini yapar.
Üroloji hekimleri aynı zamanda kadınlarda;
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Böbreklerde taş oluşumu,
 • Sık görülen idrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları,
 • Addison hastalığı,
 • Kronik böbrek hastalığı,
 • İdrar yolu tümörleri,
 • Genital siğiller gibi hastalıklarlarla ilgilenir. 
Görüldüğü üzere üreme sistemleri hariç böbrek ve idrar yolu hastalıkları hem kadınlarda hem erkeklerde ortak çalışma sahasıdır. Bu ortak hastalıklar içine vezikoüreteral reflü hastalığı, enürezis nokturna, akut renal yetmezlik gibi diğer branş hastalıkları da katılabilir.  Söz konusu listelerde özellikle kronik böbrek rahatsızlığı yaygınlık ve tehlike bakımından öne çıkmaktadır. Ülkemizde her yedi kişiden birinin böbrek hastası olduğunu unutmamak gerek. Ulusal sağlık bütçesinin yüzde beşi böbrek hastalarının tedavisine ayrılmaktadır. Durumun iyileştirilmesi için tedavilerden çok kişilerin önleyici tedbirler alması ilgili uzmanlar tarafından her zaman belirtilen bir husustur. Bu da böbrekleri korumak anlamına gelir. Sağlıklı beslenme, kilo almama, tuz tüketiminin azaltılması ve buna karşın bol su içilmesi, sigara ve alkolden uzak durulması böbrek sağlığı ile ilgili alınacak ilk tedbirlerdir. 

Üroloji Bölümü Olan Hastaneler

Ülkemizde gerek devlet hastanelerinde ve gerekse özel hastanelerde üroloji servisleri bulunmaktadır. Özellikle büyük şehir hastanelerinin tamamında konuyla ilgili poliklinik hizmeti verilir. MHRS üzerinden en yakın üroloji uzmanı ile randevu gerçekleşebilir. 

Konu ile İlgili İçerikler