Dahiliye iç Hastalıkları Kategorisi

Dahiliye İç Hastalıkları  ve laboratuvar tetkiklerini yorumlayan ilk aşama tıp birimlerinden biridir. İdrar, dışkı, kan ve radyolojik incelemeler gibi tetkikler kullanarak hastanın genel durumunu olumsuz etkileyen tıbbi problemler tanılanır. Erken dönemde hastalıkların ortaya çıkması için ilk aşama bir iç hastalıkları uzmanını ziyaret etmektir. Genelde 15 yaş ve üzerindeki hastaların klinik tetkiklerini belirleme ve değerlendirme konusunda çalışan hekimler, günümüz koşullarında ileri teknoloji cihazlar sayesinde erken tanılamalar yapabilmektedir. Genel Dahiliye branşı, hastanın ön tanı ve tedavilerini gerçekleştirir, cerrahi işlemlerde bulunmaz. Cerrahi bir durum söz konusu olduğunda hastanın ilgili cerrahi branşa yönlendirilmesini sağlar. Fiziki muayene, hastanın şikayetleri doğrultusunda modern tıbbın imkanları ve hasta için multidisipliner yaklaşımlar doğrultusunda uygun tedavi yöntemi belirlenir. Gastrointestinal sistem, endokrinal sistem, kan hastalıkları, romatolojik hastalıklar, böbrek ve üriner sistem hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, onkolojik hastalıklar ve solunum sistemi hastalıkları söz konusu olduğunda ilk başvurulacak branştır.

Dahiliye Uzmanlığı

Tıp Fakültesi eğitimini bitirdikten sonra 4 yıl ihtisas eğitimi alan hekimler Dahiliye İç Hastalıkları uzmanı olarak görev yapabilir. Tıp Fakülteleri’nde en fazla yan dal yapılan branş Dahiliye olarak bilinir. Genel sağlık kontrolleri ya da şikayetlerin ilk iletildiği branş olduğu için hastanın genel sağlık muayenesini gerçekleştiren, çeşitli hastalıklara tanı ve tedavi uygular. Tıp branşlarında geniş spektrumda hastalara bakabilen dahiliye uzmanları;
 • Algoloji
 • Halk Sağlığı
 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • Gastroenteroloji
 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Yoğun bakım
 • Romatoloji
 • İş ve Meslek Hastalıkları
 • Alerji Hastalıkları
 • Geriatri
Tıbbi Onkoloji gibi alanlarda yan dal eğitimi de alabilmektedir.  Hormonal dengesizliklerde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ihtisası yapmış olan bir hekimle birlikte çalışılabilirken, kan sorunlarında ise Hematoloji uzmanlarından yardım alınabilir. Dahili uzmanları aynı anda bu tür yan dallarda da ihtisas yapabileceğinden iş imkanlarını arttırabilme şansları vardır. Diğer yandan hastanelerde her zaman bir Dahiliye uzmanı olduğu için hekimlerin iş yükü de fazladır. 

Dahiliye Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Hastalıkların genetik ve sonradan ortaya çıktığı durumlarda riskleri belirleyen en genel branş iç hastalıkları bölümüdür. Genel bir tıp alanı olan Dahiliye branşının uzmanlık alanına giren hastalıklar şunlardır:
 • Üst ve alt solunum yolları hastalıkları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Hepatit
 • İshal 
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Parazitlerin neden olduğu hastalıklar
 • Bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hipotansiyon
 • Tip 1 ve Tip 2 Diyabet
 • İnsülin direnci
 • Hipotiroid
 • Hipertiroid
 • Kolesterol
 • Hiperkolesterolemi
 • Karaciğer yaplanması
 • Siroz
 • Böbrekte kum ve taş oluşumu
 • Akciğer hastalıkları
 • Astım
 • Kansızlık
 • Romatizmal hastalıklar
 • Vitamin eksiklikleri
 • Kireçlenme
 • Kemik erimesi
 • Aşırı terleme
 • Kramplar
Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümünde bu hastalıkların tanısı ve tedavisi yapılır. Ancak her hastanın tedavisi dahiliye uzmanı tarafından yapılmaz. Hastalar bazen cerrahi branşlara ya da alt dallara yönlendirilebilmektedir. Tanının tedavisini hangi uzmanlık branşı yapabiliyorsa ona yönlendirilme yapılır. 

Dahiliye (İç Hastalıkları) Bölümü Olan Hastaneler

Ülkemizde sıkça talep gören bir branş olan  Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümü olan hastanelerin sayısı da fazladır. Kamu ve özel hastahanelerin hepsinde Dahiliye bölümü yer almaktadır. Muayene olmak için MHRS üzerinden kimlik numarası ve şifrenizle Türkiye genelindeki hastanelerden randevu alabilirsiniz. 
 • Taksim EAH
 • İstinye Devlet Hastanesi
 • Bağcılar Devlet Hastanesi
 • Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Haydarpaşa Numune Hastanesi
 • Üsküdar Devlet Hastanesi
 • Beykoz Devlet Hastanesi
 • Aliağa Devlet Hastanesi
 • Bozyaka EAH
 • Avicenna Hastanesi
 • Başkent Üniversitesi Hastanesi
 • Bezmi Alem Hastanesi
 • Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi
 • Sarıyer Devlet Hastanesi
 • Tuzla Devlet Hastanesi