Beyin ve Sinir Cerrahisi Kategorisi

Beyin Sinir Omurilik Cerrahisi olarak bilinen Nöroşirürji, beyin cerrahisi ameliyatlarının kapsamlı tanı ve tedavileriyle ilgilenen bir cerrahi branştır. Omurilik, sinirler ve bu sisteme bağlı olan hastalıkların tanı ve tedavisi sonucu cerrahi uygulama gerçekleştirir. Cerrahi ameliyatlarda navigasyon, MR, mikroşirürji ya da stereotaksi gibi modern görüntüleme teknikleri ve teknolojik araçlar kullanılır. Kafa tabanının endoskopik cerrahisiyle birlikte hipofiz, travma, fonksiyonel nöroşirürji, beyin ve omurilik tümörü cerrahisi bu bölümün uzmanlık alanına girer. Beyin damar hastalıkları, pediatrik nöroşirürji gibi tüm beyin cerrahisi ameliyatları bu branş dahilinde yapılmaktadır. Beyin cerrahi operasyonları açık ve kapalı teknik olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilir. Tarihi bilgileri incelediğimizde 13 bin yıl önce beyin ameliyatlarının yapıldığını görürüz. Volkan camlarından yapılan ameliyat malzemelerinin yerini mikro ve laparoskopik ürünler almıştır. Mikro cerrahi uygulamalara da yer verilmeye başlanan Nöroşirürji dalında her geçen gün geliştirilen teknikler hastaların beyin, sinir ve omurilik bölgelerindeki cerrahi müdahale gerektiren uygulamalarda başarı oranını arttırmıştır.

Beyin Sinir Omurilik Cerrahisi Uzmanlığı

Tıp Fakülteleri’nin en saygıdeğer branşlarından biri olan Beyin Sinir Omurilik Cerrahisi uzmanlığı, her hekim için zorlu ve emek isteyen bir süreçtir. Temel tıp eğitimi sonrasında 5 yıl boyunca beyin cerrahı olmak için pratik ve teorik eğitim alınır. Bu süreçten sonra sınava giren adaylar, sınavda başarılı olursa beyin cerrahı olarak görev yapmaya hak kazanır. 5-14 saat arasında değişen bir zaman dilimde gerçekleşen ameliyatlara zaman ayırabilecek, dikkatli ve sürekli gelişmeye açık olmak önemlidir. Sıklıkla beyin bölgesindeki iyi ve kötü huylu tümörlerin alınması, beyin kanamaları ve anevrizmalar üzerinde vakalarla karşılan beyin cerrahları, felçlere bağlı birçok durumun tedavi edilmesinde görev almaktadır. Vücudun işletim sistemi olan beyin ve omurilik bölgesinin tüm hastalıkları Nöroşirürji branşının ilgi alanıdır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Beyin cerrahi ana bilim dalının tanı, tedavi ve ameliyatını yaptığı hastalıklar aşağıda sıralanmaktadır:
 • Beyin damarındaki kanamalar, baloncuk ve benzer anevrizmalar
 • Arterio venöz malformiteler
 • Şah damarı ve boyun bölgesi damarı hastalıkları
 • Beyin kanamaları
 • Beyin ve omurilik tümörleri
 • Omurga hastalıkları
 • Pediatrik yani çocukluk dönemi beyin ve sinir hastalıkları
 • Kafa travmaları
 • Parkinson ve benzeri sinir sistemi hastalıkları
 • Omurga vidalama ve robotik cerrahi operasyonları
 • Kafa ve omurilik yaralanmaları
 • Doğumsal beyin ve omurilik anomalileri
 • Bölgedeki sıvının artması
Beyin Sinir Omurilik Cerrahisi alanına giren birçok hastalık vardır. Her hastada tedavi süreci farklılık göstereceği için tek bir teknikten bahsedilmemektedir. Operasyonlar genel anestezi altında yapılır ve operasyon sonucu iyileşme süreci farklılık gösterir. Mikro cerrahi yöntemlerin gelişmesi ve ameliyatlarda robotik cerrahi imkanlarının bulunması halinde kapalı ve açık beyin ameliyatlarından söz etmek mümkün olacaktır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Olan Hastaneler

Ülkemizde de dünyada da tıp biliminin en zorlu alanlarından biri Beyin Sinir Omurilik Cerrahisi branşıdır. Bu uzmanlık alanının bulunduğu kamu ve özel hastanelerde, muayene sonrası tedavi uygulamaları da uzman ve ekibi tarafından yapılır. Beyin ve sinir cerrahisi bölümü olan hastanelerden bazıları şunlardır:
 • Çapa Tıp Fakültesi EAH
 • Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
 • Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Arnavutköy Devlet Hastanesi
 • Şile Devlet Hastanesi
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi
 • Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Akdeniz Üniversitesi EAH

Konu ile İlgili İçerikler