Ağız Diş Çene Cerrahisi Kategorisi

Ağız Diş Çene Cerrahisi, doğuştan ya da sonradan kazanılan tüm fonksiyonel ve estetik problemleri çözmeyi sağlayan tıp branşıdır. Ağız, diş ve çene bölgesine dahil olan bölgelerde estetik ve işlevsel bozuklukların görülmesi estetik problemlere de yol açabilir. Tümör ya da genetik etkenlerden kaynaklanan çok sayıda hastalık, bölgedeki organların çalışmasını etkiler. Bu durumda problemin ortadan kaldırılması, varsa estetik sorunun da çözülmesi için Diş Hekimliği’nin bu branşı faaliyet göstermektedir. Ağız ve çene cerrahisi uzmanları çenedeki sert dokular olan kemikler, kök dişleri, yumuşak dokular olan deri ve kaslar üzerine odaklanarak çalışır. Bu alandaki sorunların tanı ve tedavisinde yetkili olan tıp uzmanlarıdır. Uygulamalar genel ya da lokal anestezi ile gerçekleşir.

Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanlığı

Diş Hekimliğini Fakültesi’ni bitirdikten sonra bu alanda uzmanlaşan tabipler, tıp eğitimi almış uzmanlardır. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi kliniklerinde sunulmakta olan tedavi ve tanı teknikleri aşağıdaki gibidir;
 • Cerrahi diş çekimleri
 • Protez ve implant uygulamaları
 • Ağızın protez uygulamalarına uygun hale getirilmesi
 • Doğuştan ya da kaza sonucu oluşan çene ve yüz anomalileri
 • Diş kökleri ve ağız içindeki kistlerin tedavisi
 • Çene kırıklarının tedavi edilmesi
 • Dudak ve damak problemlerinin tedavisi
 • 20 yaş dişlerinin opere edilmesi
 • Konuşma, yemek yeme ve estetik görünümü etkileyen tüm cerrahi süreçler çene cerrahisinin uzmanlık alanına girmektedir.
Hastanın muayenesinde ağız boşluğundaki patolojiler incelenerek, kan ve kan hastalıkları olup olmadığına bakılır. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda uygulamaları yapan çene cerrahisi uzmanı, gömük diş çekimi gibi cerrahi uygulamaları gerçekleştirir. Çene ve yüz bölgesindeki enfeksiyonları da tanılayan Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanları; osteomiyelitis, antibiyoterapi, apikal rezeksiyon, reimplantasyon, preprotetik cerrahi, kistler, tümörler ve osteopatileri tanılayarak tedavi uygulamalarını gerçekleştirir.

Çene Eklem Hastalıkları

Ayrı bir uzmanlık dalı olarak tüm bu tanı ve tedavilere ek olarak maksillofasiyal uygulamalar ve çene eklem hastalıklarının tedavi edilmesi sağlanır. Çene ve yüz bölgesi kırıkları, fasiyal paralizi, dudak ve damak yarıkları, ortognatik cerrahi ve greftlerle ilgili eğitim ve tecrübeye sahip olan ağız ve çene cerrahisi uzmanları, ilgili tüm hastalıkları tanılama ve tedavi etme yetkisine sahiptir. Cerrahın yüz anatomisi konusunda bilgili olması ve çenenin yapısını estetik olarak belirlemek için bilmesi gerekir. En sık karşılaşılan sorunlardan biri olan 20 yaş dişlerinin çekiminde de çene cerrahları görev almaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı konusunda tüm çevre dokuları etkileyen cerrahi süreçler için bazen estetik cerrahlarla birlikte uygulama yapılabilir.

Çene Cerrahisi Fiyatları

Kamu ve özel hastaneler, diş klinikleri ve benzer tam teşekküllü sağlık merkezlerinde ağız diş ve çene cerrahisi işlemlerinin fiyatları sigorta tarafından karşılanmayabilir. Bazı durumlarda sigortanızın karşılayacağı ancak çoğu süreçte karşılanmayan bu uygulamalar özel sigorta kapsamına gireceğinden işlemlerin maliyetleri hakkında kliniklerden bilgi alabilirsiniz. Genel anestezi gibi uygulamaların yapılmasına gerek duyulan cerrahi süreçlerde, tam teşekküllü bir hastanede ameliyathane şartları gerekmektedir.

Ağız Diş Çene Cerrahisi Olan Hastaneler

Ülkemizde birçok özel diş hastanesi bulunmaktadır. Ancan her hastanede ağız ve çene cerrahisi alanında uzman bulunmamaktadır. Aşağıdaki kamu hastanelerinde ilgili bölümde görev yapan uzman ve profesörler bulunmaktadır.
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Akdeniz Üniversitesi EAH
 • Sancaktepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 • Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 • Mersin Üniversitesi EAH

Konu ile İlgili İçerikler