Dişler ve dişetleri günlük yaşayış içinde gerekli ihtimam gösterilmediği takdirde diş eti ameliyatı sürecine gidecek kadar hırpalanabilen vücut bölümleridir. Yeme içmenin insan hayatındaki önemini düşünmek bile diş sağlığının mutlak surette korunması hakkında fikir verebilir. Konuyla ilgili birçok yazıda hastaların ağız sağlığına gereken özeni göstermedikleri dikkat çekmektedir. Temel bakım doğru uygulandığı sürece diş sağlığını etkileyecek olumsuz etkenler de gündeme gelmeyecektir.

Periodontoloji Nedir?

Dişler insan vücudunda diş eti ile kaplıdır ve kemiğe bu şekilde bağlanırlar. Periodontoloji dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokularda görülen hastalıklar ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu hastalıkların tamamına yakınının nedeni ise iltahaplardır. Yaşanan diş kayıplarının yüzde seksenlik bölümü bu iltahaplı durum sonucu gerçekleşmektedir. Rahatça çiğnemeyi ve beslenmeyi yaratan dişlerin insan hayatındaki önemi ise bariz şekilde ortadadır. Diş eti iltihabı (gingivitis) ile başlayan bu rahatsızlıklar erken dönemde teşhis edildiğinde diş kayıplarının önüne rahatça geçilebilir. Mikrobiyal dental plak oluşumu bu tıp sahasının sıklıkla karşılaştığı sorundur. 

Dişeti hastalıkları tanı ve tedavisi ile uğraşan periodondistler meslek birim grubu olarak diş hekimleri içindedirler. Diş çürüğü, kanal ve köprü tedavileri, kaplamalar ve diş beyazlatma gibi işlerle uğraşan diş hekimlerinden ve dişlerin hizalanması konusunda uzmanlaşmış ortodontistlerden farklı olarak periodontistler diş eti hastalıklarında ihtisaslaşmış diş hekimleridir. Temel eğitimleri ise hazırlık hariç toplam beş yıl süren diş hekimliği fakültesinden gelen tıp lisansı eğitimidir. Beşinci yılda başlayan staj eğitimleri içinde bölümlere ait alanlar ağırlıkta olur. 

Çene Cerrahisi

Beş yıllık diş hekimliği eğitiminden sonra beş yıllık ağız ve çene cerrahisi doktora programını tamamlayan hekimler ise ağız ve çene cerrahisi doktoru ünvanını alırlar. Bu cerrahlar doktora eğitimleri süresince hastanelerde KBB, genel cerrahi veya yoğun bakım gibi departmanlarda rotasyon eğitimini de katılabilir. Çene deformasyonlarının tedavisinden sorumludurlar. Geçtiğimiz yıllarda Kırıkkale Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan bir ameliyatta sentetik çene kemiği ile hastanın normal bir görünüme kavuşturulması gibi başarılar konunun ülkemizde gösterdiği gelişimin örneklerindendir. Bir ağız ve çene cerrahı için mesleğinde uzmanlaşmış diş hekimidir denebilir. 

Diş eti ameliyatı gibi bir konuda genel bilgi vermeyi amaçlayan bu yazıda diş eti sağlığının diş sağlığından ayrı tutulamayacağı ortaya çıkan bir başka özelliktir.  Bütün diş doktorlarının temel öğüdü ise düzenli fıraçalamadır.