Tırnak Morarması

Tırnaklarda ortaya çıkan problemler tırnakların renginden ve şeklinden kolaylıkla anlaşılabilir. Şekil ya da renk bozuklukları vücudun farklı bölümlerindeki problemler konusunda bir belirti olarak görülebilir. Tırnak morarması, genellikle ayaklarda görülen problemlerden birisidir. Bu problemin tıp dilindeki adı siyanozdur.

Genellikle ayaklarda yer alan tırnaklarda morarma problemi olduğuna kalınlaşmalar da söz konusu olabilir. Tırnakta morarmaların genel sebebi vücutta kullanılan oksijenin yetersiz seviyede olmasıdır. Nefes darlığı problemlerinde ya da astım gibi nefes almayı zorlaştıracak hastalıklarda tırnaklarda morarmalar görülebilir.

Tırnak morarması genelde çok soğuk havalarda gözlemlediğimiz olağan bir durumdur. Ancak siyanoz adını verdiğimiz olağan dışı morarmalarda, kana giden oksijenin azalması söz konusu olur. Parmak uçları ve dudak bölgesinde görülen morarmalar, hastanın yaşı ve genel durumuna göre değişmektedir. Ameliyatlarda ve kalp hastalıklarında hasta için önemli bir bulgudur. Siyanoz türleri, santral siyanoz ve periferik siyanoz olmak üzere iki şekildedir. Morarmanın nedenleri aşağıdaki durumlar olabilir:

  • Doku ve organlara yeterince oksijen gitmemesi
  • Kalp ve akciğer hastalıkları bulunması
  • Akciğerdeki kirli kanın temizlenememesi
  • Tırnaklar, dil, dudaklar ve mukozada görülebilir

Siyanoz nedenleri arasında yetersiz alveoler ventilasyon ve anormal Hb gibi durumlarda olabilir. Yetersiz alveoler ventilasyon akciğerdeki yapısal değişiklikler nedeniyle görülebilir.

Çocuklarda Siyanoz

Yenidoğan ve süt çocuklarında tırnak morarması hasta öyküsüne göre değerlendirilir. Fiziki inceleme sonucu yapılan hiperoksi testleri, toraks grafiği ve ekokardiyografi sonucunda değerlendirme yapılır. Siyanozlu hastalar genel olarak büyüme geriliği ve nörolojik gelişim eksikliği yaşar. Çomak parmak adı verilen clubbing de bu çocukların el ve ayaklarında görülür. Parmak uçları yuvarlak şekilde olan bebeklerde konjuktival hiperemi de görülür.

Hipoksi ve Siyanoz İlişkisi

Doku hipoksisi, birçok sorun nedeniyle kandaki oksijenin azalmasına neden olur. Kardiyak ve respiratuvar olarak görülen hipoksemi, kanın oksijen taşıma kapasitesinin bozulmasıyla görülür. Uygunsuz oksijen kullanımı ve siyanür benzeri zehirler oksijenlenme tam olmasına rağmen oksijeni taşımaya engel olurlar. Bu durumda da siyanoz görülebilir.

Diğer Morarma Sebepleri

Bunun yanı sıra ayakkabı seçimleri de tırnak morarması problemlerine sebep olabilir. Özellikle şıklık için sağlıksız ayakkabıların tercih edilmesi bu morarmaların sebebi olabilir. Ayağı sıkan, çok fazla düz ya da çok fazla topuklu bir yapıya sahip olan ayakkabılar tırnaklarda morarmalara sebep olabilir. Ayakkabı yapısı normal olmasına rağmen tırnakların uzun olması sebebiyle de tırnaklarda deformeler olabilir.

Bunlar da morarmalara sebep olur. Son sebep ise tırnaklarda oluşan mantarlardır. Tırnağa yerleşen bir enfeksiyon olan mantarlar, tırnak hastalıklarının yarısının sebebi olarak görülmektedir.