Otizmin Belirtileri?

Çocuklarda 3 yaşından itibaren başlayıp yaşamlarının sonlarına kadar devam eden ve kesin bir tedavisi olmayan otizmin belirtileri nelerdir?

Otizm hastalığında görülen tipik belirtilerin en az yarısı otizmli bir çocukta görülmektedir. Otizmin tipik belirtileri olan bu semptomların şiddeti ise değişkenlik göstermektedir. Sınırlı ve tekrarlayan davranışlar, etkileşim ve iletişimde bozukluk gibi semptomları olan otizm hastalığının belirtileri şunlardır:

 

Otizm hastalığında her bir semptomun etkisi diğerlerinden farklılık gösterebilir. Ayrıca bu davranışlar pek çok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir. 

 

Otizmin belirtileri

Sosyal etkileşim ve ilişkilerde olan belirtiler

Göz göze gelme, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözsüz iletişim becerisinin gelişiminde belirgin sorunlar

Yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama

Diğerleriyle eğlence, ilgi ya da başarıyı paylaşmaya karşı ilgisizlik

Empati eksikliği. Otistikler diğerlerinin acı ve üzüntü gibi duyguların anlamada zorlanırlar. 

 

Sözlü ve sözsüz iletişimde olan belirtiler

Konuşmayı öğrenememe ya da konuşma da gecikme. Otistiklerin %40 asla konuşmaz. 

Sohbet etmeye başlamada zorluk. Ayrıca otistikler başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanırlar. 

Kalıplaşmış ya da sürekli tekrarlanan konuşma. Otistikler önceden duydukları belli bir cümleyi sürekli tekrar ederler. (ekolali)

Dinleyicilerinin bakış açısını anlamada zorlanma. Örneğin bir otistik karşısındakinin esprisini anlamayabilir kelimelerin teker teker karşılıklarını algılar ve ima edileni anlamaz. 

Aktiviteler ya da oyunlara karşı sınırlı ilgi

Parçalara alışılmışın dışında odaklanma. Otistik çocuklar, arabayla oynamaktan çok arabanın tekerleğiyle oynamak gibi parçalara odaklanırlar. 

Belirli konularla meşgul olma. Örneğin daha büyük çocuklar ve yetişkinler video oyunlarına, kartlarına ya da plakalarına hayran olurlar. 

Aynı şeyler ve rutin ihtiyacı. Mesela otistik çocuk salatadan önce hep ekmek yemek ya da okula hep aynı yoldan gitmeyi ister. 

Kalıplaşmış (stereotip) davranışlar. Mesela sallanma yahut el çırpma.