LYM Yüksekliği

lym yüksekliği

Lenfosit (LYM), lökosit tipinde olup kanda bulunan lökositlerin yarısını oluşturur. Pluripotansiyel kök hücrelerden ürer ve kanda dolaşırlar. Alyuvardan büyük olmasına rağmen küçük hücre grubundadırlar. Lenfosit düşüklüğü savunma sistemini kötü etkilediği için malignite hastalık (lösemi gibi) belirtisi olabilir. Lenfosit yüksekliği ise vücutta enfeksiyon olduğuna işaret eder. Akyuvarlar savunma sistemine ait olduğu için vücutta olan mikrobun ortaya çıkardığı enfeksiyona tepki olarak yükselirler.

Lenfosit Değerinin Yükselmesine Sebep Olan Rahatsızlıklar

1) İnfeksiyon hastalıkları:
2 )Ülseratif kolitis
3) Crohn hastalığı
4) Vaskülitler
5) İlaç hipersensitivitesi
6) Addison hastalığı
7) Tirotoksikozis