Kürtaj – Gebelik Sonlandırma

Kazıma anlamına gelen küretaj rahimde uygulandığı zaman ortaya çıkan kürtaj  gebelik sonlandırma işlemidir. Dünyada tıbben kadınlara sorun yaratmasa bile, din açısından ve vicdani yönden en çok tartışılan konulardan birisidir. Kürtajın sağlıklı bir biçimde yapılması kadına sonradan bir problem yaratmaz, bu operasyon için doktorlar on dakikalık bir süre vermektedirler.

Rahmin iç yapısı kazınır ve fetüs (bebek) rahimden alınır. Fakat vajina, rahim, rahim ağzı gibi bölümler vücudun hassas kısımlarıdır. Yeterince steril olmama ve işlemin gerektiği gibi yapılmaması sonradan kadınlara sorun yaratmaktadır. Bazı durumlarda ise hamilelik istense bile zorunlu kürtaj  gebelik sonlandırma operasyonu da söz konusu olabilir. Örneğin ilerlemiş bel fıtıklarında kadında başlayan bir gebelik felce kadar giden tehlikeler yaratabilir.

Kürtaj Neden Yapılır?

Hamilelikte en önemli unsur çocuk sahibi olmayı istemektir. Bunu isteyen kadın hem bedensel hem de ruhsal yönden hazırsa sorun çıkmaz. Rahim içinin durumu, hormon düzeyi, yumurtalıkların işlevselliği, kan değerleri, genetik durum, beslenme alışkanlıkları gibi kontroller ancak hamileliğin istenmesi sonrası ortaya çıkacak konulardır. Kürtaj konusu nüfus artışı ve doğum kontrolü ile çok yakından ilgilidir.

Doğum kontrol hapı, prezervatif kullanma, spiral taktırma, yumurtalıkların bağlanması, ertesi gün hapı bütün doğum kontrol yöntemlerinin yanında kürtaj da bir çeşit doğum kontrol yöntemidir ve aslında gebelik başladıktan sonra gündeme gelen yegane kontrol yöntemidir. Kürtaj cerrahisi gizlilik koşulları altında yapılan tek tıbbi uygulamadır. Bu yönteme gerek kalmadan doğum kontrolü yönünde yaygınlaşacak toplumsal bilinçlenme şüphesiz kürtaj – gebelik sonlandırma yapılmasından çok daha olumlu sonuçlar verecektir.

Kürtaj Operasyonları Nasıl Yapılır?

Günümüz tıbbında kürtajlar uzman kadın doğum doktorları tarafından, lokal anestezi altında, en fazla yarım saat süren cerrahi müdahale olarak gerçekleştirilmektedir. Aspirasyon küretaj tekniği denen bu yöntemde plastik yapılı özel araçlarla rahim kanalından içeri girilir ve özel vakum cihazları ile rahim içeriği dışarı çekilir. Hastanın bilinci açıktır ama lokal anestezi altında bir şey hissetmez. Tabii ki bu işlemlerin tıbbi ortamlarda, uzman hekimler tarafından yapılması gerekir. Bunların dışında yapılmaya çalışılan şeyler kadının hayatını riske atmaktır.

Kürtaj – Gebelik Sonlandırma İşleminin Sonrası

Kürtaj  gebelik sonlandırma operasyonundan sonra hasta dinlenme odasına alınır ve bir süre takip edilir. Yarım saat ile bir saat arası süren bu dinlenmeden sonra kontrol için ultrason çekilir ve anormal bir durum yoksa hasta taburcu edilir. Normal hayat başlayabilir ama ağır işlerden bir süre uzak kalınması kadının genel sağlığı açısından yararlıdır. Ayrıca doktor tarafından verilecek antibiyotikler herhangi bir enfeksiyon riskine karşı düzenli biçimde kullanılmalıdır. Kürtaj sonrası psikolojisi ise farklı bir konudur.

Genelde hiçbir kadın konuyu yeniden açmak istemez. Gebeliğin sonlanması ile vücutta başlayan hormon değişimlerinin yerine oturması zaman alacaktır. Kadın ilk günlerde banyo yaparken vajinal duş yapmamalıdır. Yaklaşık üç gün sürecek hafif bir kanama olması normaldir. Fakat kürtajdan sonra başlayan ve otuz sekiz dereceyi geçen ateşlenmeler, soğuk ve sıcak terlemeler, kesilmeyen kanamalar ve geçmeyen ağrılar kürtaj – gebelik sonlandırma operasyonunda sorunlar olduğunu, işlemin iyi yapılmadığını gösterir. Yaygın olan neden içerde parça kalmasıdır. Vakit geçirmeden doktora gidilmesi şarttır. Bu yüzden kürtaj kararı alındığında uzman hekimin seçimi de büyük önem taşımaktadır.

Gebelik Sonlandırma Sonrası

Kürtaj sonrası nadir görülen durumlardan biri de Asherman sendromu adı verilen rahim içi yapışmalardır. Kadın kürtajdan iki gün sonra dinlenmelidir ve kendini iyi hissetse bile bir hafta sonra ultrason görüntülemesinin yapılacağı doktor muayenesine gidilmesi iyi olacaktır. Kürtajdan sonra en fazla kırk gün içinde normal adet döngüsünün yeniden başlaması beklenir.

Kürtaj Sonrası Cinsel Yaşam

Ne kadar zaman sonra cinsel hayat başlayabilir sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Doktorunuz bu konuda bilgi verecektir. Sorunsuz geçen kürtajlardan sonra bir hafta veya on gün sonrası cinsel ilişki kurulabilir. Bu arada uygun şekilde yapılan kürtajların doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Fakat yeni bir gebelik için en az dört ay beklenmesi öğütlenmektedir.

Evlilik Dışı Kürtaj Yasal Mı?

Kaçıncı haftaya kadar kürtaj yapılabilir sorusu konumuzla ilgili olarak en çok sorulan sorudur. Fazladan bir etken yoksa kürtajlar onuncu haftaya kadar yapılır. Gebelik sonlandırma bütün dünyada tartışılan bir konudur, ülkemizde ise kürtaj hakkı yasalarla düzenlenmiştir ve genel uygulama 18 yaşından büyük kadınların evli olsun veya olmasın on haftaya kadar olan gebelikleri sonlandırabilecekleri üzerinedir. Evlilik varsa babanın rızası da alınır. Türk Ceza Kanunu’nun 99. maddesi bu düzenlemeler üzerinedir.

Ayrıca yürürlükte olan Nüfus Planlama Kanunu’nun beşinci maddesi de kürtaj üzerinedir. Bu kanunlarda iki istisna durumu vardır. İlki hamileliğin annenin hayatını ölümcül yönde etkilediği heyet raporu ile tespit edilmişse onuncu haftadan sonra da kürtaj gebelik sonlandırma yapılabilmesi hakkındadır. İkinci istisna ise basında zaman zaman örnekleri görüldüğü üzere tartışmalı bir konudur. Tecavüz sonucu oluşan gebeliklerin onuncu haftadan sonra bile sonlandırılacağına dairdir. Onuncu hafta hesaplaması ise annenin adet gördüğü son dönemin ilk gününden başlayarak yapılmaktadır.

Kürtaj Fiyatları 2020

Özel hastanelerde farklı fiyatlar söz konusu olacağı için minimum fiyatlar 4 bin TL’den başlamaktadır. 10.haftaya kadar SGK kapsamında kürtaj işlemlerini yaptırmak mümkün olmaktadır.

Kürtaj hangi durumlarda zorunludur?

Kürtaj sadece isteğe bağlı olarak gebeliği sonlandırmak için yapılmaz. Eğer hamilelik annenin genel sağlığını tehlikeye atıyorsa da kürtaj yapılabilir. Veya bazı rahim hastalıklarına tanı koyabilmek için de rahim kazıması işlemine gidilebilir. Aşırı ve düzensiz adet kanamalarının nedenlerini anlamak için veya, konuyla ilgili en zor durumlardan biri olarak, bebeğin gelişimi anormal ise de kürtaj söz konusu olabilmektedir.

Tecavüz gibi suçlar sonucu oluşan gebelikler ise, hukuken tartışmalı olsalar da, konuya dahildir. Anne babaya aşırı psikolojik baskı yaratacağı belli olan durumlar da kürtaj yolunu açabilir ki zihinsel özürler bu durumun örnekleridir.

Kürtaj yaptırmak yasal mı?

Kürtaj kararının alınması kadının durumuna bağlıdır. Tıbben on haftayı geçmemiş gebelikler anne 18 yaşından büyükse kendi rızası alınarak yapılmaktadır. Anne evli ise bu kez eşin imza ile kayıt altına alınmış rızası da devreye girer. 18 yaşın altındaki kadınlar evli değillerse anne baba rızası ile kürtaj olabilirler. Anne 15 yaşın altındaysa bu kez adli makamların izni de gerekir.

Fakat genel anlamda uygulanan kriter on haftaya kadar olan gebeliklerde kadının karar hakkı olduğudur. Zaman sınırı kürtajların diğer önemli tarafıdır. On haftadan sonra normalde kürtaj yapılmaz, gebelik devam eder. Doktor randevularında sürenin doğru belirtilmesi hayati önemdedir. Tıbbi zorunluluktan yapılan kürtajlar ise artık bir çeşit cerrahi müdahaledir. Bu arada kürtaj gebelik sonlandırma işinin doğum kontrol yöntemi olarak görülmemesini de yeniden hatırlatmak yerinde olacaktır. Her ne kadar kısa süreli bir işlem şeklinde ele alınsa bile çok sayıda yapılan kürtaj kadını hem bedenen hem ruhen yıpratır.

Kürtaj çeşitleri nelerdir?

Bu soruya üç çeşittir diye yanıt verilebilir fakat bu çeşitler uygulanan yöntemden ziyade amaca bağlı olarak gruplandırılmıştır. Rahim sağlığının korunması ve adet düzeninin sağlaması için yapılanlar probe kürtajlardır. Ortada bir gebelik yoktur, rahmin kazınarak tedavi edilmesi ve eski sağlığına kavuşması amaçlanmaktadır. Çeşitli plastik aletler ve vakum uygulaması ile rahim boşaltılır. Sonrasında rahimden tahliye edilenler laboratuara gönderilir ve incelenir, çünkü kadının ek tedavilere ihtiyacı olabilir. İkinci grupta yer alanlar retansiyon kürtaj ise kendiliğinden sona eren bazı gebeliklerin temizlenmesi için yapılır. Ultrason çekimi sonrasında bebekten kalan parçaların durumu belli olur ve rahmin temizlenmesi için retansiyon kürtaja ihtiyaç duyulur. Bu çeşit gebelik sonlanmaları şiddetli ağrıya neden olur. Tekrar gebe kalınması ve bu kez sağlıklı bir hamileliğin sürmesi için bu işlem gereklidir. Bu bir çeşit düşük sonrası temizliktir. Terapojik kürtaj ise yasal çerçeveler dahilinde onuncu haftadan sonra, çeşitli sağlık nedenleri sonucunda yapılan gerekli kürtaj  gebelik sonlandırma uygulamasıdır. Yirminci hafta sonuna kadar terapojik kürtajlar yapılabilir. Fakat bu kürtaj çeşidi en az iki uzman hekimin kararına bağlıdır.

Devlet hastanelerinde kürtaj yapılır mı?

Yasal çerçeveler içinde devlet hastanelerinde kürtaj işlemi yaptırılabilir fakat bilinen gerçekler yüzünden devlet hastaneleri bu işleme karşı çıkmaya başladılar. Bu duruma karşı kadın derneklerinin tepkileri de toplumda sürüyor. Sonuçta kürtaj  gebelik sonlandırma operasyonlarının gerçekleştirilmesi özel hastanelere veya özel kliniklere doğru kaydı, bu da fiyatları artırdı. Özel klinik seçimlerinde ise uzman doktor tercihini öncelikle düşünmek yerinde bir davranış olacaktır.

10 haftadan sonra kürtaj yaptırmak mümkün mü?

Kanun dışı illegal olarak kürtaj yaptırmak yasaktır. Sadece cezai yaptırım değil insan yaşamı da tehlike altındadır. Bu yüzden merdiven altı diye tabir edilen yerlerde bu tür cerrahi işlemleri yaptırmak çok ciddi sakıncaları da beraberinde getirecektir. 10 haftadan sonra kürtaj yaptırmak kesinlikle yasaktır. Ancak bazı durumlarda anne ya da bebek için sakınca oluşması halinde kürtaj zorunlu olabilir.