Kreatinin Yüksekliği

Kreatinin, kas metabolizması konusunda son derece önemli bir yapı taşıdır ve kaslar üzerinde enerji seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır. Bu ürünün kaslar tarafından kullanılması sonucunda fazla gelen kreatinin vücut tarafından büyük bir oranda da böbrek tarafından ham haliyle dışarı atılmaktadır. İşte bu sayede kreatinin yüksek değer durumları, özellikle böbrek rahatsızlıklarının keşfedilmesi açısından kullanılmaktadır. Ancak burada önemli olan nokta, bu test sayesinde sadece böbrek üzerinde bir sorun olup olmadığının ortaya çıkarılması ve böbreğin – eğer varsa – hasar durumunun belirlenememesidir.

Bu test iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi damar yolundan alınan kreatinin seviyesinin ölçülmesi, ikincisi ise 24 saatlik idrar içerisindeki kreatinin seviyesinin ölçülmesidir. Kreatinin yüksek değer durumu, başta böbrek hastalıkları olmak üzere, kalp rahatsızlığı, diyabet, tansiyon, yüksek kolesterol gibi pek çok hastalığın ortaya çıkmasında faydalı olmakla birlikte, düşük kreatinin seviyelerinin vücut içerisinde çok fazla zararı bulunmamakta ve genellikle değerlendirme dışında bırakılmaktadır.

Kan basıncının yükseldiği durumlar, fazla protein tüketimi, sıvı tüketiminin az olması gibi durumlar kandaki kratinin seviyesini yükseltirken, tersi durumlar ise düşüşe neden olmaktadır.