Ana Sayfa Ameliyatlar Kolon Bağırsak Kanseri Ameliyatı

Kalın bağırsak bölgesinde oluşan tümörleşmenin tedavi edilmesi için kolon kanseri ameliyatı uygulanır. Kolon olarak adlandırılan kısım, kalın bağırsak ve rektum bölgesinin dahilindedir. İnsan vücudu, rektum yardımıyla sindirilen besinlerin bir bölümünü dışkılar. Bu sistemde bozukluk yaşandığında ie, tüm vücut olumsuz yönde etkilenir. Son yıllarda başarılı cerrahi müdahalelerle sonuçlanan bu operasyon, hastalığın kolayca tedavi edilmesini sağlar. 

Hastalığın tipik ve belirgin belirtileri söz konusu olduğunda tuvalet eylemi sırasında zorlanma ilk dikkat çeken detay olarak gözlenir. Bağırsakların tam olarak boşalmadığı hissiyle kendini gösteren bu durum, mide şikayetleri ve benzer durumlarla destekleniyorsa daha önemli bir boyut haline gelebilir. 

Sindirim sistemi, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, makat ve kolonlardan oluşur. Bu sistemin herhangi bir organında aksaklık olması tüm süreci etkiler. Böylece inen kolonun sol kısmındaki S şekli bozulabilir. Ancak dışkılamanın olumsuz etkilenmemesi için öncelikli tedavi şekli, organ kaybını minimumda tutmakla gerçekleşir. Akciğer ve meme kanserlerinden sonra kolon kanserleri en sık görülen kanser türlerindendir. 

Kolon kanseri teşhisi erken evrede yapıldığında ülkemizde başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Çok sık görülmesine rağmen tedavide başarı şansının fazla olduğu bu hastalık, ailesinde kanser öyküsü bulunan hastalar için eken teşhis edilebilir. 10 yılda bir kolonoskopi yapılarak kontrol altında olunması önemlidir. 

Kolon Kanseri Teşhisi

Kolon kanserinin teşhisi belirtiler değerlendirilerek yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkar. Hastaların ilerleyen dönemlere kadar fark edememesi olasılık dahilindedir. Özellikle sindirim sorunu yaşayanlar bu durumun klasik süreç dahilinde gerçekleştiğini düşünerek ihmalkar davranabilir. 

Kolon kanserinin teşhis edilmesinde genetik faktörlerin etkili olabileceği düşünülerek hastaların tedbirli davranmaları yararlarına olacaktır. Bağırsak iltihaplanmaları, kabızlık ve benzer şikayetlerin ortak olduğu hastalarda çok sayıda polip görülebilir. Bu tür riskler söz konusu olduğunda mutlaka tedbirli davranılması gerekir. 

Kolon kanserinin teşhis edilmesinde tercih edilen yöntemlerin başında kolonoskopik incelemeler gelir. Hem tümörler hem de polipler rahatlıkla görülebilir. Kolonoskopi birçok hastayı korkutsa da en başarılı görüntüleme teknikleri arasında yer almaktadır. Kolonoskopiden önce, hastaların sıvı gıdalar tüketmek ve işlemden 6 saat önce tüm yeme içmenin kesilmesi gerekir. Tanesiz ve sıvı beslenme oldukça önemlidir. Kahve, çay içilmemeli, lavman kiti kullanılmalıdır. 

Kolon kanseri ameliyatı yapılacak olan bir hastanın ince bağırsak kontrast ilaçlı filmleri, anjiyografisi, dışkısında gizli kan olup olmadığının incelenmesi, radyolojik ve laboratuvar tekniklerinin incelenmesi gerekir. İncelemeler ve muayene sonucu hasta için uygun tedavi teknikleri belirlenir. 

Kolorektal kanseri için yapılan biyopsi sonucunda ameliyat kararı verilerek PET taramaları yapılır. Hastanın şikayetine göre şüphe edilen durum teşhis edildikten sonra tedavisine geçilir. 

Kolon Kanseri Belirtileri

Kolon kanserinin belirtileri her hastada farklılık göstermektedir. Özellikle genç yaştaki hastalarda uzun süre fark edilmeyerek ilerleyen bir evreye gidilmesi söz konusu olabilir. Tipik kolon kanseri belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Dışkılamada zorluklar
 • Tuvalete çıkılınca ağrı hissetme
 • Tuvalete çıkıldığı halde bağırsakların boşalmaması
 • Uzun süren halsizlik hissi
 • Genel olarak mide sorunları yaşanması
 • Kabızlık ya da ishal
 • Gaz sıkışmaları 
 • Dışkının çapının küçülmesi
 • Poliplerdeki artış
 • 50 yaş ve üzerinde olmak

1,5-2 metre uzunluğu bulunan sindirim sistemi kalın bağırsak, rektum ve kolondan oluşmaktadır. Bu bölüm dışkı çıkışını sağladığı için önemli ve hayati bir değeri vardır. Rektumda depolanan dışkıların çıkışında zorluklar yaşanmaya başlanırsa, kolon kanserinden şüphe edilebilir. En sık tercih edilen tedavi yöntemi, kolon kanseri ameliyatı olarak bilinmektedir. 

Kolon Kanseri Tedavisi

Kolon kanserinin tedavisi minimal inivaziv yaklaşımlarla ya da açık teknikle uygulanan cerrahi tedaviler şeklinde yapılır. Bunlar kendi aralarında değişmektedir. Sağ ya da sol hemikolektomi, segmente rezeksiyon, subtotal kolektomi gibi farklı teknikler, hastanın mevcut durumunun yapısına göre ayarlanır. Metastaz yapan kolon kanserinin sıçradığı organlarda multidisipliner yaklaşımlar tercih edilerek tedavi uygulanır. Karın zarında sabitse ısıtılmış kemoterapi gibi teknikler kullanılabilir. 

Kemoterapinin kanserin evrelerine göre birçok çeşidi bulunur. Kolon kanserinde de kanser hücrelerinin çoğalmasına engel olan kemoterapi tedavisi kullanılarak iyileşme sürecinin devamı sağlanır. Bakım ve ilgi isteyen bir süreçtir. Bu yüzden ameliyattan sonra da hastanın uyması gereken kurallar vardır. 

Kolon Ameliyatından Sonra Cinsel İlişki

Hastaların büyük bir kısmı, cinsel işlev bozuklukları konusunda şikayetçi olmaktadır. Geç boşalma ve boşalamama gibi cinsel işlev bozukluklarına yol açan bu durum, zihinsel anlamda da desteklenmektedir. Kanserin tedavi edilmesi ve erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Uzunca bir süre cinsel ilişkiden kaçınması gereken bu hastalar, kolon ameliyatı sonrası hekimlerin tavsiye edeceği süreç dahilinde ilişkiye girebilir. Partnerin destekleyici olması ve ısrarcı olmaması tavsiye edilmektedir. Çocuk arzusu olan hastaların da doktor kontrollerinde devam edecek bebek sahibi olma süreci değerlendirilmektedir. 

Bağırsak Düğümlenmesi Sorunu

Bağırsak düğümlenmesi birçok hastanın en büyük şikayetidir. Özellikle cerrahi müdahaleyle birlikte sonuç almanızı sağlayan operasyonlardan sonra tedavi yapılmaktadır. Kesin sonucun alınmasını sağlayan cerrahi müdahaleyi yapacak olan hekimin başarısı da son derece önemlidir. Asıl nedeni tespit edilemeyen bağırsak düğümlenmelerinin altında kolon kanseri bulunmaktadır. Tuvalette zorlanma ve dışkılama sorunla çoğu zaman yetersiz sıvı alımından kaynaklanır. Liften yoksun beslenen ve sıvı alımında yetersiz bir alım sağlayan bu sorun, özellikle kilolu kişilerde görülmektedir. 

Ameliyat Öncesi Lavman Kullanımı

Bu tür ameliyatlardan önce lavman kiti uygulaması yapılır. Bağırsakların tamamen boşaltılması amacıyla rektuma sıvı gönderilmesi işlemine lavman adı verilir. Görüntüleme çalışmalarının başarılı olması için ince ve kalın bağırsakların yeterince boşaltılması gerekir. 

Uç kısmı yağlanan tüp rektuma yerleştirilerek işlem yapılır. Bir süre sıvının iyice içeri girmesi beklenir. Daha sonra tuvalet ihtiyacı gelene kadar beklenir. Bisakodil 15 dakika ile 60 dakika arasında, Dokusat 2-15 dakika, mineral yağ 2-15, sodyum 2-5 dakika, gliserin ise 1 saate kadar geçen zamanda dışkılamaya yardımcı olur. Bazı hastalarda vazelin uygulanabilir. Boşaltıcı solüsyonlar tüp içinde bulunur. Rektuma sokulan ucu yumuşak ve kıvrılabilirdir. Bu yüzden acı veren bir işlem değildir. Özel solüsyon atıldıktan sonra rektumdan giren sıvı bağırsaklara ulaşarak tam bir boşaltım sağlar. Kolon kanseri ameliyatı öncesinde uygulanır. Hastanın mahremiyetine dikkat edilerek uygulanır. Evde lavman yapılması durumunda da aynı yol izlenir. 

Lavman uygulaması sırasında birkaç kere tuvalet ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu durumda tuvalet ihtiyacınızı hızla karşılayabileceğiniz bir yede olmalısınız. 

Bağırsak Kanseri Ameliyatı

Sağ hemikolektomi ameliyatı kalın bağırsakların ince bağırsakla birleştiği bölgede bulunur. Sağ kısımdaki lenfatik doku çıkarılarak, ince ve kalın bağırsakların kalan kısmı bağlanır. Böylece hastanın dışkılaması normal şekilde gerçekleşir.

Genişletilmiş versiyonda ise transvers kolon adı verilen işlem yapılır. Bu ameliyatta da her iki bağırsak arasındaki devamlılık sağlanır. Ancak bazı erken evre kanser türlerinde sağ ve sol kolon kısmında yer alan bölge değil sadece transvers bölge ele alınır. Sol Hemikolektomi yani kolorektal anastomoz kalın bağırsağın sol kısmındaki lenfatik dokunun çıkarılması anlamına gelir. Bağırsağın geride kalan kısmı çıkarılarak kalan kısımlar dikilir. Yine dışkılama normal yoldan devam eder. 

Subtotal kolektomi adını verdiğimiz operasyon ise birden fazla tümör ya da polip söz konusu olduğu durumlarda yapılır. Bağırsağın hem sağ hem de sol kısmının alınması gerekir. Subtotal kolektomi ileorektal anastomoz hastanın doğal yoldan dışkılamasını sağlar.

Genel anestezi altında yapılan operasyon, 2-5 saat arasında sürmektedir. Hastanın iyileşme süresi 2-3 haftalık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Hastanın sağlıklı beslenme ve egzersiz programlarına katılması durumunda ameliyat sonrası süreç riskleri minimuma indirebilir. 

Bağırsak kanseri teşhisi koyulan hastaların cerrahi olarak tedavi edilmesi şarttır. Bazı durumlarda cerrahi teknik de işe yaramayabilir. Bu yüzden mutlaka risk grubundaki kişilerin değerlendirilmesi gerekir. 

Ameliyat Nasıl Yapılır?

Ameliyat için öncelikle hastaya genel anestezi uygulanır. Bu uygulama sonrası göbekten delik açılarak içerik girilir. Organların görülenmesi sonrası yakın incelemeye alınan bölge temizlenir. Özel aletler kullanılarak yapılan incelemeler, 2-5 saat sürer. Ameliyat sırasında yaşanan sorunların giderilmesi için hekimlerin hastayı en iyi şekilde değerlendirmeleri uygundur. Kolon rezeksiyonu, hazmı zor olan gıdaların tüketilmemesi ve sağlıklı beslenme sürecine dahil edilmesiyle mümkün olmaktadır. Meyve suyu, çay ve kahve gibi gıdaların da tüketilmemesi gerekiyor. Uzun vadede tedavi sürecine olumsuz bir etki yaratan bu durumlar, operasyondan 1 ay öncesine kadar bırakılmalıdır. 

Kolon Kanseri Ameliyatı Metastazı

Kolon kanseri olan hastaların %30’unda tanılama sırasında hastalığın metastaz yaptığı görülmektedir. Uzak organlardan karın zarı, akciğer ve karaciğere sıçrar. Rektum kanseri akciğere, kolon kanseri de karaciğere metastaz yapmasıyla bilinir. Planlı bir ameliyat ekibinin elinden çıkması gereken çoklu organ yayılımlı kanser türlerinde medikal ve radyasyon onkolojisinin yanında diğer bilim dallarından da yararlanılır. Tedavi süreci zorlu olsa da kolon kanseri ameliyatı ile başarılı sonuçlar alınabilir. 

Kolon Kanseri Karaciğer Metastazı

Karaciğer, kanın filtrelenmesini sağlar. Bu yüzden kan dolaşımına dahil olan kanser türleri karaciğere sıklıkla sıçrar. Bu organa takılıp büyüyen hücreler, kolorektal kanser türlerinde ortadan kaldırılır. Ancak ilerleyen evrelerde karaciğerin tamamıyla harap olması söz konusu olabilir. Böyle durumlarda hastanın kontrol altında tutulması ve yakın takibe alınması gerekir. 

Kolon Kanseri Akciğer Metastazı

Sekonder akciğer kanseri olarak da adlandırılan metastaz, çoğu zaman rektum bölgesinden gelen metastazdır. Bu yüzden hastanın hikayesi hastalığın tedavisi hususunda belirleyici olacaktır. Multidisipliner yaklaşımlar söz konusu olduğunda ön plana çıkan durum, en iyi şekilde tedavi edilebiliyor. Tümörlerin sayısı ve büyüklüğüne göre değişen tedavi şekli, hastanın genel sağlık durumu ele alınınca öne çıkıyor. 

Polipler

Rektum ya da kolon yüzeyinde normal dışı büyümeler şeklinde göülen kabartılara polip denir. Polipler kalın bağırsakta en sık görülen sorunlar arasındadı. Saplı ya da sapsız olarak bağırsak duvarına bağlı olabilirler. Genelde belirti vermedikleri için geç fark edilirler. Erken teşhiste keşfedilirlerse kısa sürede tedavi edilmelidir. Kapalı ya da açık ameliyat teknikleri kullanılarak ameliyat edilmeleri mümkün olmaktadır. Polipler oldukça önemli olan belirtiler arasında yer aldığı için hastanın kontrollerinde olumsuz bir durum çıkmasa bile düzenli kontrollerin devam etmesi gerekir. 

Kolon (Bağırsak) Kanseri Sonrası Beslenme 

Ameliyat sonrası dışkılama sorunlarının yaşandığı bilinmektedir. Bu yüzden ameliyattan sonra mutlaka sulu gıdalarla beslenmek gerekir. Ameliyattan sonra salam, sosis, sucuk, salamura et ve acılı baharatlı etler tüketilmemelidir. 3-6 hafta boyunca yumuşak besinlerden oluşan bir diyet listesi uygulanır. Günde 6 öğün az porsiyonla beslenme tercih edilir. Alkollü, gazlı ve soslu sıvılardan uzak durulması gerekir. Günlük su alımının en az 1,5 litre olması gerekir. Sıvının yanında su tüketiminin eksiksiz olarak yapılması gerekir. Lif yönünden zengin olan besinler güvenle tercih edilebilir. 

Bağırsak Kanseri Ameliyatı Olanlar

İshal, kabızlık gibi sindirim sorunlarıyla kendini bellli eden bağırsak sorunları 50 yaş ve üzeri hastalarda görülür. Ülkemizde de dünya genelinde olduğu gibi en sık görülen üçüncü kanser türü olan bağırsak kanseri olanlar, yapılan tetkik ve incelemeler sonucu bağırsak kanseri ameliyatı olarak tedavi edilmektedir. Hastalığın evresine göre değişen radyoterapi ve kemoterapi desteği de verilerek başarılı tedavi sonuçları alınabilir. Ameliyat sonucu her hasta için farklılık göstermektedir. Bu yüzden yaşam süresi ve nüksedip etmeyeceği kişiye göre değişen bir durumdur. Günümüzde başarılı operasyonların gerçekleşmesini sağlayan birçok hekim vardır. Doğru hekim seçimi ve tedavinin detaylandırılmasıyla tam anlamıyla bir iyileşme sağlanabilir.  

Kolon ameliyatında da birçok komplikasyon mevcuttur. Ameliyatta sonra ağrılar, kanamalar, şişlik ve mide bulantıları görülebilir. Ekstra hassas davranması gereken bu hastalar, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Bağırsağın işlevsel hale gelebilmesi oldukça önemlidir. Kusma, mide bulantısı ve ağrı gibi durumlar yaşanabilir.
 • Lifli gıdaların ve yumuşak besinlerin geçekleşmesi önemlidir
 • Doktor kontrollerinin gerçekleşmesi gerekir
 • Hastaların yaşam süresi metastaz durumuna göre değişmektedir
 • İyileşme süreci de her operasyonda değişmektedir
 • Kolon kanseri ameliyatı sonrası bakım için hastanın destek alması gerekir
 • Tedavi sürecinde tercih edilen hekim ve hastane oldukça önemlidir. 
Kolon Kanseri Ameliyatı Fiyatları

Kolon kanseri ameliyatı SGK tarafından karşılanmaktadır. Ancak özel hastanelerde hekimlerin fiyatlandırması ve hastanenin özelliğine göre farklı fiyatlar alınabilmektedir. 9 bin TL’den başlayan fiyatlarla yapılan kolon kanseri ameliyatları hastanenin türüne göre değişmektedir. Çoğu hastanın SGK kapsamındaki tedavi masrafları karşılanmaktadır. Özel hastanelerle görüşülerek ameliyatla ilgili diğer detayları öğrenebilirsiniz. 

Kolon kanseri tekrarlar mı?

Kolon kanseri tedavisi en başarılı kanser tedavilerinden biridir. Bu yüzden hastaların erken teşhiste yaşam şansları oldukça uzun olur. Hastalığın evresine uygun tedavi planlanarak doğru cerrahi uygulanırsa nüksetme şansı düşüktür. Metastaz 5 yıl geçtikten sonra nadiren görülür. Bu durumun da ultrasonik incelemeler yapılarak ele alınması oldukça önemlidir. 

Kolon kanseri son evre belirtileri nelerdir?

Kolon kanserinin evreleri 0 ila 4 aasındaki evrelere ayrılarak teşhis edilmektedir. 0 en erken evredir ve kolektomi yapılarak kemoterapi ve radyoterapi gerekmeden tedavi edilir. Çoğu zaman polipektomi yeterli olur. 1.Evrede kalın bağırsağa tutunan kanserin tedavisinde kalın bağırsağın bir kısmının alınması gerekir. Yayılımın engellenmesi hedeflenir. Yine radyoterapi ve kemoterapi gerekmeden tedavi edilir. 2.Evre kanser için kalın bağırsağın dış kısımlarına da yayılım gösteren kanser cerrahiye ek kemoterapi ile tedavi edilir. 3. Evreye geldiğimizde lenf bezlerine de yayılım söz konusu olur. Nadiren radyoterapi gereken bu süreçte kemoterapi mutlaka uygulanır. 4.evre artık son evredir. Son evrede organlara doğru bir sıçrama söz konusudur. Kalın bağırsağın dışarı alındığı bu evrede her hastaya göre farklı bir tedavi uygulanır. Evre ilerledikçe iyileşme ihtimali de azalmaktadır. 

Kolon kanseri öldürür mü?

Kolon kanseri öldürücü bir kanser türü değildir. Ancak ilerleyen evrelerde çoklu organ sıçramalarına neden olan tüm kanser türleri gibi kolon kanseri de öldürücü hale gelir. Erken teşhis önemli olduğu için ailesinde bu tür kanser öyküleri olan hastaların kontrollerini aksatmamaları gerekir. Kolon kanseri ameliyatı yapılan hastalar için tedavi süreci ömür boyu devam eder. 

Ameliyat yaptıranlar kemoterapi de yaptırmalı mı?

Kolon kanseri olan hastaların hastalıklarının evrelerine göre tedavi edilmeleri gerekir. Kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağı hastalığın evresine göre belirlenir. Radyoterapi ve kemoterapi beraberinde uygulanan cerrahi tedaviler bulunmaktadır. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı son aşamada belli olur. 

Önceki İçerikKalp Ameliyatı
Sonraki İçerikParatiroid Kanseri Ameliyatı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz