Kolon Bağırsak Kanseri Ameliyatı

Kalın bağırsak bölgesinde oluşan tümörleşmenin tedavi edilmesi için kolon kanseri ameliyatı uygulanır. Kolon olarak adlandırılan kısım, kalın bağırsak ve rektum bölgesinin dahilindedir. İnsan vücudu, rektum yardımıyla sindirilen besinlerin bir bölümünü dışkılar. Bu sistemde bozukluk yaşandığında ie, tüm vücut olumsuz yönde etkilenir. Son yıllarda başarılı cerrahi müdahalelerle sonuçlanan bu operasyon, hastalığın kolayca tedavi edilmesini sağlar. 

Hastalığın tipik ve belirgin belirtileri söz konusu olduğunda tuvalet eylemi sırasında zorlanma ilk dikkat çeken detay olarak gözlenir. Bağırsakların tam olarak boşalmadığı hissiyle kendini gösteren bu durum, mide şikayetleri ve benzer durumlarla destekleniyorsa daha önemli bir boyut haline gelebilir. 

Sindirim sistemi, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, makat ve kolonlardan oluşur. Bu sistemin herhangi bir organında aksaklık olması tüm süreci etkiler. Böylece inen kolonun sol kısmındaki S şekli bozulabilir. Ancak dışkılamanın olumsuz etkilenmemesi için öncelikli tedavi şekli, organ kaybını minimumda tutmakla gerçekleşir. Akciğer ve meme kanserlerinden sonra kolon kanserleri en sık görülen kanser türlerindendir. 

Kolon kanseri teşhisi erken evrede yapıldığında ülkemizde başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Çok sık görülmesine rağmen tedavide başarı şansının fazla olduğu bu hastalık, ailesinde kanser öyküsü bulunan hastalar için eken teşhis edilebilir. 10 yılda bir kolonoskopi yapılarak kontrol altında olunması önemlidir. 

Kolon Kanseri Ameliyatı Fiyatları

Kolon kanseri ameliyatı SGK tarafından karşılanmaktadır. Ancak özel hastanelerde hekimlerin fiyatlandırması ve hastanenin özelliğine göre farklı fiyatlar alınabilmektedir. 9 bin TL’den başlayan fiyatlarla yapılan kolon kanseri ameliyatları hastanenin türüne göre değişmektedir. Çoğu hastanın SGK kapsamındaki tedavi masrafları karşılanmaktadır. Özel hastanelerle görüşülerek ameliyatla ilgili diğer detayları öğrenebilirsiniz. 

Kolon kanseri tekrarlar mı?

Kolon kanseri tedavisi en başarılı kanser tedavilerinden biridir. Bu yüzden hastaların erken teşhiste yaşam şansları oldukça uzun olur. Hastalığın evresine uygun tedavi planlanarak doğru cerrahi uygulanırsa nüksetme şansı düşüktür. Metastaz 5 yıl geçtikten sonra nadiren görülür. Bu durumun da ultrasonik incelemeler yapılarak ele alınması oldukça önemlidir. 

Kolon kanseri son evre belirtileri nelerdir?

Kolon kanserinin evreleri 0 ila 4 aasındaki evrelere ayrılarak teşhis edilmektedir. 0 en erken evredir ve kolektomi yapılarak kemoterapi ve radyoterapi gerekmeden tedavi edilir. Çoğu zaman polipektomi yeterli olur. 1.Evrede kalın bağırsağa tutunan kanserin tedavisinde kalın bağırsağın bir kısmının alınması gerekir. Yayılımın engellenmesi hedeflenir. Yine radyoterapi ve kemoterapi gerekmeden tedavi edilir. 2.Evre kanser için kalın bağırsağın dış kısımlarına da yayılım gösteren kanser cerrahiye ek kemoterapi ile tedavi edilir. 3. Evreye geldiğimizde lenf bezlerine de yayılım söz konusu olur. Nadiren radyoterapi gereken bu süreçte kemoterapi mutlaka uygulanır. 4.evre artık son evredir. Son evrede organlara doğru bir sıçrama söz konusudur. Kalın bağırsağın dışarı alındığı bu evrede her hastaya göre farklı bir tedavi uygulanır. Evre ilerledikçe iyileşme ihtimali de azalmaktadır. 

Kolon kanseri öldürür mü?

Kolon kanseri öldürücü bir kanser türü değildir. Ancak ilerleyen evrelerde çoklu organ sıçramalarına neden olan tüm kanser türleri gibi kolon kanseri de öldürücü hale gelir. Erken teşhis önemli olduğu için ailesinde bu tür kanser öyküleri olan hastaların kontrollerini aksatmamaları gerekir. Kolon kanseri ameliyatı yapılan hastalar için tedavi süreci ömür boyu devam eder. 

Ameliyat yaptıranlar kemoterapi de yaptırmalı mı?

Kolon kanseri olan hastaların hastalıklarının evrelerine göre tedavi edilmeleri gerekir. Kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağı hastalığın evresine göre belirlenir. Radyoterapi ve kemoterapi beraberinde uygulanan cerrahi tedaviler bulunmaktadır. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı son aşamada belli olur.