Karaciğerde Solid Lezyonlar

Solid lezyon kavramı ile açıklanmak istenen durum; olağan dışı büyümüş ya da tehlikeli bir yapıya bürünmüş dokulardır. Karaciğer üzerinde sıklıkla gözüken bu durum için iki farklı durum vardır. Birincisi lezyonun bulunduğu bölgede seyrin iyi huylu olarak devam etmesi ya da tam tersi…

Genel olarak nadir görülen bir hastalık olan ve çoğu zamanda şans eseri ve başka bir bölgenin araştırılması sırasında ortaya çıkan solid lezyon vakalarında ağrı, iştahtan kesilme, kansızlık, mide bulantısı gibi durumlar hastalığın belirtileri arasında en sık görülenlerdir.

Ultrason araştırmaları ile yüksek başarı oranıyla tespit edilen bu durumlar için, gerekli durumlarda MR ya da tomografi sonuçlarının görülmesi de istenebilir. Bunun başlıca sebebi ise yayılmanın durumunu ve türü öğrenme isteğidir.

Tedavi konusunda çok farklı tekniklerin uygulandığı bu gibi durumlar için başlıca yöntemler; bölgenin büyüklüğüne ve durumuna göre, parçanın kesilip alınması, parça alımı ile tedavi edilemeyecek durumda ki hastalar için karaciğer nakli ve damar yolunda verilen ilaçlar ile ilerlemenin durdurulması yoluna da gidilebilir. Burada önemli olan ise lezyonun ilerleme durumudur.