Romatoloji Kategorisi

Eklemler, iskelet sisteminin kasları, kalıtsal bağ dokuları, yumuşak dokular, ilgili organların bağışıklık sistemlerinden gelen hastalıklar romatoloji tarafından teşhis edilir ve romatologlar tarafından tedavisi sürdürülür. Romatolog kısaca romatizmal hastalıkların uzmanıdır.  Günlük yaşamda çok söylenen romatizma tek bir hastalığı değil, bir çok rahatsızlığı işaret eder. Yan özellikler tanımlanmadan romatizma tam bir teşhis değildir, sadece genel bir tanımdır. Şikayetin yaşandığı vücut bölümü ile ilgili olabildiği gibi başka bir hastalığın parçası da olabilir. Kemik, kas ve eklemlerde görülen ağrılar, şişlikler, hareket kısıtlamaları hastalığın en tipik belirtileridir ve ilhitaplı veya iltihapsız şekilde seyreder. Başta genetik faktörler olmak üzere yaş, geçirilen kazalar, cinsiyet, iklim koşulları, güneşten yeteri kadar yararlanamama, yanlış beslenme, mikrobik hastalıklar, sigara ve alkol kullanımı ile stres hastalığın başlıca nedenleridir. Doğrudan romatizmal bir hastalık olmasa bile diğer rahatsızlıklar da çoğu zaman aynı belirtileri verebilir. Bu yüzden tıpta romatoloji branşı iç hastalıklarının ayrı alt uzmanlık sahası olarak yapılandırılmıştır. Adı da Yunanca’da hareket anlamına gelen rheuma kelimesinden gelir. 

Romatoloji Uzmanları

Sağlıkla ilgili profesyonel meslek grupları içinde, tıp doktorlarının uzmanlığını kazanmış hekimleri arasında, romatolojik hastalıkları teşhis eden, takiplerini yapıp tedavilerini sürdüren hekimler romatoloji uzmanlarıdır. Diğer tıp dallarıyla birebir bağlantılıdır. Eklemlerde başlayan şişlik ve ağrılarla kendini belli eden romatizmal hastalıklarla ilgilenen bu hekimler altı yıllık genel tıp eğitimi, sonrasında dört yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitimi ve ek olarak üç yıl süreli romatoloji uzmanlığı eğitimi alarak  yetişirler. Ara vermeden yapıldığında toplam 13 yıllık bir çalışma sonucunda bu ünvana sahip olunmaktadır. Eldeki verilere göre 2019 yılında ülkemizde tam eğitimlerini tamamlamış 230 civarında uzman romatolog olduğu bilinmektedir. Romatizmal hastalıkların yaygınlığı düşünüldüğünde bu sayının yetersizliği bellidir. Erken teşhis romatizmada çok önemlidir. Ayrıca başlangıçta yapılan tedaviler hastanın sonraki yaşamını belirleyecek ve sakatlıkları azaltacaktır. Romatolojide tanının erken konması temel hedeftir. 

Romatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

200’den fazla hastalık romatoloji sahasının ilgi alanı içindedir. Örneğin;
 • Romatoid Artrit,
 • Ankilozan Spondilit,
 • Osteoartrit,
 • Skleroderma,
 • Gut, 
 • Vaskülit,
 • Behçet Hastalığı,
 • Polimiyalji romatika,
 • Ailevi Akdeniz Ateşi gibi hastalıklarla beraber 
 • Fibromiyalji, 
 • Olekranon Bursit,
 • Bel ağrısı gibi yumuşak doku hastalıkları ile
 • Osteoporoz (kemik erimesi),
 • Fluorosis,
 • Raşitizm gibi kemik hastalıkları ve
 • Aşırı uzayan eklemler,
 • Akondroplazi,
 • Marfan Sendromu gibi genetik bozukluklar da romatologlar tarafından teşhis edilip tedavi edilmeye çalışılan hastalıklar içindedir. 
Hastalık listesi daha da ayrıntılı hale getirilebilir. Çünkü romatizmal hastalıklar hem kendi başlarına hem de diğer iç hastalıkların bir sonucu olarak toplumda çok sık görülen bir sağlık sorunudur. 

Romatoloji Bölümü Olan Hastaneler

Dahiliye veya fizik tedavi gibi branş hekimleri tarafından hasta romatoloji bölümüne yönlendirilmiş ise genelde büyük şehirlerdeki hastanelerde bulunan servislere müracaat etmek gerekiyor. Örneğin İstanbul’da olan ve bünyesinde romatoloji bölümü bulunan devlet hastaneleri şunlardır.
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Beylikdüzü Devlet Hastanesi,
 • İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Burada içerik bulunamadı.