Radyasyon Onkolojisi Kategorisi

Kalp ve damar hastalıklarından sonra dünyada ikinci derecede yaygın ölüm nedeni sayılan kanserin temel tedavi yöntemlerinden biri radyasyon onkolojisi bölümünün de temel uygulaması olan ve ışın tedavisi denilen radyoterapidir. Bu, 1895 yılında Alman fizikçi Conrad Röntgen tarafından bulunan X ışınlarının tıptaki uygulamasıdır. Bu branş ışın kullanılarak yapılan yakma işleminin kanserli hücreler üzerindeki etkisini inceler.  Kanserli hastaların yüzde yetmişe varan bölümü tedavilerinin herhangi bir evresinde radyoterapiye ihtiyaç duyarlar. Tek başına süren radyoterapi, ilgili uzmanların kararı doğrultusunda kemoterapi ve cerrahi çözümler ile birlikte de uygulanabilir. Bu yüzden kanser tedavileri genel anlamda kişiye özel tedavilerdir.  Radyo cerrahi ve radyoterapi olarak alt dallara ayrılan radyasyon onkolojisi adından da net biçimde anlaşıldığı üzere, radyasyon ışınını kontrollü biçimde kullanır. Hedef kanserli hücreleri yakarak çoğalmasını önlemek ya da küçültmektir. Görüntüleme yöntemleri ile süreç sürekli takip edilir. Yeni nesil ışın tedavisi olan volumetrik ark uygulamaları da radyasyon onkolojisi içinde giderek gelişmektedir.  Uygulamalarda iyonizan radyasyon (yüksek enerjili, parçacık tipli X ve gama ışınları) kullanılır. 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığı

Altı yıllık genel tıp eğitimini lisans düzeyinde tamamlayan mezunlar TUS Sınavına girip uzmanlık eğitimlerine başlayabilirler. Bu dönemde seçilecek branşlar arasında radyasyon onkolojisi de vardır. Onkoloji Ana Bilim dalı içinde tamamlanan bu eğitim sonrası hekim kanser tedavileri konusunda uzman bir sağlık görevlisi olur. Gelişen tıbbı yakından takip etmek bu bölüm için gerek ve şarttır. Onkoloji uzmanları kendilerini sürekli geliştirmek zorundadırlar. Özellikle dahiliye bölümü ile birebir bağlantılı çalışırlar. Dört yıl olan uzmanlık eğitiminin süresi 2017 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından beş yıla çıkarılmıştır.

Radyasyon Onkolojisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Kanser bilimi denilen onkolojinin ilgilendiği alanlar lösemi ile kemik, deri, karaciğer, akciğer, böbrek, bağırsak, baş ve boyun, lenfoma, mide, pankreas, testis, prostat, tiroid, rahim, rahim ağzı, safra kesesi, meme gibi neredeyse bütün vücutta görülen kanser türleridir. Radyasyon onkolojisi hastalığın tedavi yöntemlerinden biridir ve radyoterapi olarak da bilinen uzmanlık alanıdır. Onkolojinin bir alt alanı olarak sınıflanır ve kanser için uygun tedavi yöntemi olarak ilgili uzman tarafından yapılmasına karar verilir. (Onkolojinin radyasyon onkolojisi ile birlikte, medikal, cerrahi, jinekolojik ve pediatri gibi alt dalları vardır.) Tedavi edilmeye çalışılan kanser türleri içinde kadınlarda meme ve rahim kanserlerinin, erkeklerde ise deri ve prostat kanserlerinin çok sıklıkla görüldüğü bilinenler arasındadır. Artık modern dünyada insan hayatı için başlı başına bir tehlike haline gelen kanser hakkında yazılanlar her geçen gün artmaktadır. Toplumun eskiye oranla çok daha fazla bilinçli hale geldiği söylenebilir. Vücudun herhangi bir bölümünde kontrol dışı çoğalan tümörlerin araştırılması ve yok edilmesiyle ilgili çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Küba gibi sağlıkta ileri gitmiş bir ülkede kanser aşısının bulunduğu da açıklanmıştır.  

Onkoloji Bölümü Olan Hastaneler

Kanser hastalığının toplumda yaygınlaşmasına bağlı olarak devlet veya özel hastanelerin onkoloji bölümlerinin de günümüzün sağlık hizmetleri çerçevesinde geliştiği görülmektedir. Bütün il merkezli hastanelerde ve bütün büyük ilçe hastanelerinde onkoloji servisleri vardır. Buradaki uzman hekimler eğer tedavide radyoterapiyi uygun görürlerse hastayı radyasyon onkolojisi bölümüne yönlendirmektedirler. Örneğin İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi geçen yıl açılan Radyasyon Onkoloji Merkezi’nde bulunan cihazlar yardımıyla günde 120 hastaya bakma kapasitesine sahiptir.  İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de aynı bölümde tedavi uygulamaları yapılmaktadır. 

Burada içerik bulunamadı.