Psikiyatri Kategorisi

Ruh ve zihin bütünlüğünün bozulmasının nedeni  olarak psikiyatri adı verilen tıp bilimi hem bedensel kaynaklı iç sorunlardan hem de çevre faktörleri gibi dış problemlerden söz etmektedir. Bunların etki dereceleri hastalığa bağlı olarak değişir. Örneğin bir beyin tümörü hastanın bedensel yaşamını da büyük ölçüde etkiler ama günümüzde depresyon olarak tanımlanan ruhsal travmalar yüzde yüze varan oranlarda çevresel sonuçlardan oluşmaktadır. Bu hastalıkların tedavisi de bu nedenlere bağlı olarak yapılmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği mesleğin tanımını beynin duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde yarattığı bozuklukların tedavisi şeklinde tanımlamaktadır. Doğrudan fiziksel uygulanan ilaçlar ile elektrokonvulzif tedaviler veya düşünsel özellikleri hedefleyen psikoterapi gibi yöntemler uygulanan tedaviler içindedir ve hepsinin eğitim almış uzmanlarca yapılması şarttır. Şüphesiz konuyla ilgili yeni çıkan ilaçların da meslek topluluğu tarafından kabulü gerekmektedir. Günümüzde kullanımı çok artan antidepresanları bu açıdan düşünmek halk sağlığı için elzemdir. Aynı zamanda sadece sohbet etmenin de psikoterapi sayılmadığı gene ilgili dernek tarafından belirtilmektedir. Bilimsel verilere dayanarak teşhisin konması ve tedavinin uygulanması, bütün tıp dallarında olduğu gibi, bu branş için de esastır.

Psikiyatri Uzmanlığı

Ruh sağlığı alanında çalışan psikiyatri uzmanları altı yıllık tıp eğitimini tamamlamış ve ondan sonrasında dört veya beş yıllık psikiyatri ihtisasını yapmış hekimlerdir. Bu hekimler hem genel tıbbi hastalıklar hakkında bilgi sahibidirler hem de kişinin ruhsal yapısı üzerinde teşhis koyma ve tedavi uygulama yetkisine sahiptirler. Psikiyatri hekimi klinik düzeyde karar vericidir. Konu dört yıllık bir sosyal eğitim olan psikoloji bölümlerinin ve psikologların dahil olmasıyla çeşitlenmiştir. Psikologlar lisans eğitimleri sırasında standart psikoterapi eğitimi almazlar. Klinik psikologlar da yüksek lisans yapmış psikologlardır ve ruh sağlığı ekibi içinde yer alırlar ama bireysel ve bağımsız olarak teşhis koyup tedavi yapamazlar. Gene ilgili fakültelerin rehberlik bölümlerinden mezun olanların özel psikolojik danışmanlık adı altında hizmet vermesi de gerek tıp ve gerekse hukuk açısından uygun değildir. Bu konuda yaşam koçluğu, kişisel gelişim uzmanlığı gibi değişik isimler altında sunulan hizmetler de bir değer taşımamaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği bu çeşit uygulamaları yasa ihlali olarak kabul etmektedir. Hastanın psikiyatrist ile psikolog arasında kalıp nereye başvuracağı konusunda karar verememesi bugün sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Psikiyatrist Hangi Hastalıklara Bakar?

Kendi içinde ergen psikiyatri ve erişkin psikiyatri olarak ayrılan psikiyatri hekimliği genel anlamda akıl sağlığı ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu hastalıkların teşhisini koyar ve tedavilerini sürdürür. 18 yaş üstü hastalar erişkin psikiyatrinin kapsamı içindedirler. Erişkinlere yönelik ruh hekimliği;
 • Yaşlılığa bağlı geriatrik kişilik bozuklukları, 
 • Travma sonrası stresler,
 • Kaygı bozuklukları ve sosyal fobiler, 
 • Şizofreni,
 • Madde bağımlılığı,
 • Depresyon,
 • Anksiyete,
 • Bipolar bozukluk,
 • Obsesif kompülsif bozukluk gibi ruhsal durumlar ile ilgilenirken ergen psikiyatri hastalıkları;
 • Down sendromu,
 • Otizm, 
 • Disleksi,
 • Karşı gelme bozukluğu,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Çocuklarda yeme bozukluğu ve
 • Çocuklarda tik bozukluğu gibi rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşmaktadır. 
Bütün ruhsal rahatsızlıkların tedavisi kadar tanısı da çok önemlidir. Teşhis koymak ruh hekimliği içinde diğer tıp dallarından çok daha karmaşık bir süreçtir ve çok daha önemlidir. Bu yüzden kesinlikle işin eğitimini almış uzman yani bir psikiyatrist tarafından  yapılmalıdır. 

Psikiyatri Bölümü Olan Hastaneler

Kamu ve özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin psikiyatri servislerinde yaygın olarak teşhis ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerimizin tamamında bu servisler poliklinik hizmeti vermektedir. Devlet hastanelerin de bağlı semt polikliniklerinde de psikiyatri birimleri vardır. 

Burada içerik bulunamadı.