Nöroloji Kategorisi

Nöroloji cerrahi olmayan beyin ve sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenir. Beyin ve sinir sisteminin yanı sıra, psikolojik etkenlerin de söz konusu olduğu nörolojik hastalıkların tedavisinde bu branş görev yapmaktadır. Tüm vücudu kontrol eden beyin ve sinir sistemindeki aksaklıkların nedeni nörolojik kaynaklı olduğunda biraz geç fark edilebilir. Baş ağrıları, baş dönmeleri ya da bayılma nöbetleri söz konusu olduğunda nörolog randevusu alınması gerekir. Kafa travması, baş ağrıları ya da nörolojik problemler söz konusu olduğunda ziyaret edilen poliklinik nöroloji klinikleridir. Beyin, omurilik soğanı ve beyincik bölgesinde bulunan organların işleyişini etkileyen tüm süreçlerde tanılama ve tedavi edici bilim dalı nörolojidir. Genel olarak sık rastlanan belirtiler söz konusu olduğu için nörolojik hastalıklar biraz geç teşhis edilmektedir. Nörolojik hastalarda fiziki muayenelerin yanında görüntüleme tetkikleri kullanılmaktadır. Nörolojik muayene sonrası hekimin uygun gördüğü tetkikler yaptırılarak hastanın şikayeti doğrultusunda tanı koyulur. 

Nöroloji Uzmanlığı

Temel tıp eğitimi olan 6 yıllık eğitim sonrası, 5 yıl Nöroloji ihtisası yapan uzmanlar Nörolog olabilir. Nöroloji ve beyin cerrahisi bölümleri yakın ilişki içindedir. Cerrahi bir bölüm olmayan bu branş, ülkemizde çok sık tercih edilen bölümler arasındadır. Birçok hastanede nöroloji bölümünü bulunmakta ve nörologlar istihdam edebilmektedir. Uzmanlık eğitimi sonrası kamu ve özel kurumlarda çalışmaları mümkün olan nörologlar, yakın ilişki içinde oldukları branşlarla beyin ve sinir sistemi dahilindeki organları tedavi etmektedir. 

Nöroloji Neye Bakar?

Nöroloji bölümü genel olarak baş ağrısı şikayetleriyle başvuran hastalarla ilgilenmektedir. Sinir ve Kas Hastalıkları, Alzheimer, Uyku Sorunları, MS, İnme Merkezi, Nöro Onkoloji gibi birçok hastalık bu uzmanlık alanı dahilinde tedavi edilmektedir. Son yıllarda sıklaşan nörolojik şikayetlerin büyük bir kısmı baş ağrılarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden birçok baş ağrısı türü 15 ana grup şeklinde kategorize edilmiştir. Yüzlerce alt ağrı tipi bulunan nörolojik ağrılar birçok farklı hastalıktan kaynaklanabilmektedir. Bu yüzden ağrı türlerini tespit etmek için diğer branşlarla birlikte hareket edilmesi gerekebilir. Bununla birlikte aşağıdaki hastalıklar nöroloji branşının uzmanlık alanına girmektedir:
 • Baş ağrısı
 • Bayılma
 • Yürüme bozuklukları
 • El kol ve bacaklarda uyuşma
 • Ellerde titreme
 • Unutkanlık
 • Uyku bozukluklukları
 • Bel ve boyun ağrıları
 • Felç durumları
 • Görme bozuklukları
 • Epilepsi
 • İnme
 • MS
 • Parkinson
 • ALS
 • Demanslar
 • Epizodik bilinç bozuklukları
 • Huntinghon hastalığı
 • Tremor
 • Myklonus
 • Kore
 • Memenjital karsinomatoz
 • Miyopatiler
 • Omurilik Semiyolojisi
 • Periferik nöropatiler
 • Serebellum
 • Alzheimer
 • Serebrovasküler hastalıklar
 • Subaraknoid kanama

Nörolojik Hastalık Belirtileri

Birçok Nöroloji hastası ortak belirtilerle polikliniğe başvurmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları, baş ağrıları, baş dönmesi, bayılma, felç, denge kayıpları, el titremesi, migren ağrıları ya da gerilim tipi ağrılarla hastalar nöroloji kliniklerinde yer almaktadır. Her hastanın ağrı ve acı deşiği farklı olduğu için ağrının şiddeti, yeri ve sıklığının ifade edilmesi gerekir. Genel muayene sonrası hekimin istediği tetkikler incelenerek teşhis koyulur. Hastanın tedavisine başlanarak gereken durumlarda beyin cerrahisi bölümüne sevk edilmesi nöroloji bölümünün uzmanlık alanıdır. 

Nöroloji  Bölümü Olan Hastaneler

Her hastanede Nöroloji bölümü olsa da görüntüleme tetkiklerinin yetersiz kalma olasılığı fazladır. MR, İlaçlı MR ya da tomografi gibi görüntüleme cihazlarının bulunduğu hastanelerde nörolojik muayeneler başarıyla gerçekleştirilmektedir. 
 • Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
 • Beykoz Devlet Hastanesi
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Haydarpaşa Numune Hastanesi
 • İstinye Devlet Hastanesi
 • Metin Sabancı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Hamidiye Şişli Etfal EAH
 • İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Liv Hospital
 • Üsküdar Devlet Hastanesi

Burada içerik bulunamadı.