Nefroloji Kategorisi

Nefroloji iç hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Akut ve kronik böbrek yetmezliği, kistik böbrek rahatsızlıkları ya da idrarda kan bulunması gibi durumlarda  hastaların tedavisini sağlar. Ülkemizde çocuk ve yetişkinlerin böbrek ve idrar yollarını ilgilendiren probleminin sistematik tedavisini üstlenir. Bir yan dal uzmanlık alanı olarak faaliyet gösteren Nefroloji kliniklerinde, hastanın tetkik ve analizleri yapılarak tedavi için gerekenler planlanır.  İdrar ve kan tetkiklerinin yanı sıra bilgisayarlı tomografi ve ultrasonla görüntüleme, böbrek biyopsisi, MR ve radyoloji teknikleri uygulanarak tanının kesinlik kazanmasını sağlar. Anne karnından itibaren bebeklerin böbrek sorunlarını tespit ve takip etmekle ilgilenen pediatrik Nefroloji ve Nefroloji bölümü ameliyat için gereken süreçte ilgili branşlara yönlendirme yapar. 

Nefroloji Uzmanlığı

Temel tıp eğitimi olan 6 yıllık eğitim sonrası, iç hastalıkları için 4 yıl, Nefroloji uzmanlığı için de 3 yıl eğitim alınması gerekir. Bu eğitimlerden sonra tezini başarıyla veren hekimler Nefroloji uzmanı olabilir. Çocuk nefrolojisi bölümü için de 16 yaşından küçük hastaların tedavisi konusunda eğitim alınır. Üroloji cerrahi müdaheleler gerçekleştirirken, Nefroloji işin klinik sistemiyle ilgilenmektedir.  Pediatrik Nefroloji adı verilen çocuk nefrolojisi, doğumdan itibaren başlayan süreçte böbrek parankim hastalıklarını tedavi etmek, idrar enfeksiyonlarını tedavi etmek, okur ve kronik böbrek yetmezlikleri, kalıtsal böbrek hastalıklarının tedavisiyle ilgilenir. 

Nefroloji Neye Bakar?

Böbrek hastalıklarıbölümü birçok hastalığın tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir. İlk olarak böbrek yetmezliği tanısıyla ilgilenen uzmanlık alanı, aşağıdaki hastalıkların tedavisini gerçekleştirmektedir. 
 • Kronik böbrek hastalıkları
 • Nefrotik sendrom
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Akut ve kronik glomeruloferitler
 • Asit ve baz dengesindeki bozukluklar
 • Böbrekteki kistik hastalıklar
 • Diyabetik nefropati 
 • Hipertansif krizler
 • Böbrek nakli
 • Sekonder glamerüler hastalıklar
 • Su metabolizması ve elektrolit bozuklukları
 • Tubulointertisyel hastalıklar
 • Kum dökme
 • Böbrek taşları
 • İdrar kaçırma 
 • Hematüri
 • Proteinüri
 • Vezikoüretal reflü
 • Polikistik böbrek hastalıkları
 • Sistinoz
 • Modüler kistik böbrek hastalığı
 • Protein kaçakları
Nakil gereken hastalarda başarılı sonuçların alınması için kan grubu uyumu ve diğer detaylar dikkate alınarak hastanın yakından takip edilmesi gerekir. 

Böbrek Nakli ve Diyaliz

Normalde iki adet olan böbreklerden biri hasar gördüğünde diğeriyle yaşamın devam etmesi mümkün olmaktadır. Vücudumuzun elektrolit dengesini ve asit baz dengesini sağlayan bu organlar çok önemli görevler üstlenmiştir. Böbrek nakli gereken hastalarda, nakil sürecine kadar diyaliz makinesiyle bu denge sağlanır. Başarılı biçimde gerçekleşmesi beklenen bu süreç, Nefroloji kliniklerinde tanılanır. Bu arada böbrek naklini etkileyecek olan kronik hastalıklar da söz konusudur. Bu yüzden uzmanlar farklı branşlardaki hekimlerle birlikte hastaları değerlendirebilmektedir. Nakil sürecinde son derece önemli olan takiplerin yapılması, nakil sonrasında da hastanın rutin olarak ilaçlarının verilmesi için sıklıkla Nefroloji bölümlerini ziyaret etmek gerekebilir. Böbrek nakli hastanın yakınlarından ya da kadavradan alınarak gerçekleştirilebilir. 

Nefroloji  Bölümü Olan Hastaneler

İlgili bölümü her hastanede bulmak mümkün değildir. Bu yüzden Eğitim ve Araştırma Hastanesi, özel hastaneler ve üniversite hastanelerine danışılması gerekir. MHRS üzerinden randevu alınarak muayene olacağınız hastaneler şu şekildedir:
 • Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Göztepe EAH
 • Çapa Tıp Fakültesi
 • Ümraniye Eğiti ve Araştırma Hastanesi
 • Gaziantep Çocuk Hastanesi
 • Paşabahçe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Şişli Etfal Hastanesi
 • Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Marmara Üniversitesi EAH
Çocuk nefrolojisi alanında uzman olan hekimler üniversite hastanelerinde görev yapmaktadır. Randevu alacağınız hastaneleri öğrenmek için MHRS üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak randevu alabilirsiniz.

Burada içerik bulunamadı.