Klinik Mikrobiyoloji Kategorisi

Klinik Mikrobiyoloji bölümü, mikroorganizmalar tarafından vücudu tehdit eden hastalıkların tanılanmasına yardımcı olan bir branştır. Eskiler “intaniye” olarak adlandırır ve enfeksiyon hastalıkları, bakteriyoloji olarak bilirdi. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, grip virüsleri, menenjit, genital siğiller gibi birçok hastalığı tedavi eden enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte çalışır.  Canlıların bulunduğu her yerde mikroorganizmalar da vardır. Laboratuvar ortamında incelenen mikroorganizmalar, doğada her yerde vardır. Klinik, veteriner, endüstriyel ve gıda mikrobiyolojisi olarak farklı alt dalları olan bu bölüm, basit büyüteçlerde başlayan süreçten günümüz laboratuvar ortamlarına kadar ilerlemiştir. Mikroorganizmalar insanlara havadan, sudan, hayvanlardan ve diğer insanlarda bulaşarak birçok hastalığa yol açmaktadır. Bunların neden olduğu hastalıklar incelenerek, identifikasyon ve tedavisinde kullanılan besiyerler belirlenir. Dolayısıyla Klinik Mikrobiyoloji dediğimizde “insanlar için” hastalık etmeni olan mikroorganizmaların incelendiğini anlamamız gerekir. Mikroorganizmanın belirlenmesinin ardından enfeksiyonu oluşturan materyalden hastanın uzaklaştırılması sağlanır. Sonrasında ise identifikasyon sağlanarak uygun antibiyotik kullanılır. Tanı koyarken mikroskobik incelemeler, biyokimyasal ve serolojik yöntemler kullanılır. Her yöntemin araştırma ve tanılaması birbirinden farklıdır. 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı

Türkiye’de Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak için tıp eğitimini tamamlamış olmak gerekir. İç hastalıkları, Nöroşirürji, Genel Şirürji, Nöroşirürji, Stomatoloji, Çocuk Cerrahisi, Ortopedi, Jinekoloji, Psikiyatri, Dermatoloji, KBB, Göz Hastalıkları, Üroloji, Gastroantoloji, Hijyen, Epidemoloji, Bakteriyoloji, Parazitoloji, Yoğun bakım ve Tıbbi Kimya, Radyoloji, Farmakodinami gibi intani hastalık adını alan Bakteriyoloji Uzmanlığı, Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak günümüzde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı tabipler için de 3 yıl eğitim alınması gerekir. Tıbbi Mikrobiyoloji eğitimi 4 yıl, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 5 yıl eğitim görerek uzmanlaşabilmektedir. Hekim olmayan da eğitim sonucu teknisyen olarak çalıştığı için ilgili alanda uzmanlığa sahip olanlar Tıp kökenli hekimlerdir. 

Klinik Mikrobiyoloji Neye Bakar?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü, vücudun genelinde meydana gelen efektif mikrobiyal etkenleri inceler. Aşağıdaki hastalıkları incelerken klinik mikrobiyolojik testler yapılır:
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Bruselloz
 • Hepatit virüsleri
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Menenjit çeşitleri
 • Sepsis
 • İshaller
 • Parazitlerin neden olduğu hastalıklar
 • Ekstrapulmoner tüberküloz
 • Selülit ve cilt enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Ebola virüsü
 • Antibiyotiğe direnç gösteren bakteriler
 • Aspergillus fumigatus
 • HIV
 • Tüberküloz
 • Koksidiyoidmikoz
 • Pseudomonas Aeruginosa 
 • Gastrointestinal sistem parazitleri

Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar

Bakteriler birçok hastalığa neden olur. Bunların başında gelen Escherichia coli, Clostridium, Klebsiella ve Staphylococcus bakterileri nekrotizan fasit yani et yeme hastalığına neden olur. MRSA denilen dirençli bakteriler ise staph enfeksiyonlarına yol açar. En tehlikeli hastalıklarından biri olan menenjit ise bakteriyel olarak beyin ve omurilikte iltihaplara yol açar. Ölümcül sonuçları olabilir. Aynı şekilde pnömoni de akciğerlerde enfeksiyona yol açan streptococcus pneumoniae bakterisinden kaynaklanır. Bulaşıcı hastalıklardan olan ve halk dilinde “verem” olarak bilinen tüberküloz da akciğerlerde Mycobacterium tuberculosis bakterisinin olmasından kaynaklanır.  Kolera bağırsaklardaki Vibrio Cholerae bakterisinden kaynaklanır. Gıdalardan ve sudan insanlara bakteri bulaşması nedeniyle kolera yılda 5 milyon vakayla yaygın bir hastalıktır. Yine bağırsakları etkileyen shingella cinsi bakteriler bağırsak enfeksiyonlarına yol açar. 

İntaniye Bölümü Olan Hastaneler

Ülkemizde birçok kamu hastanesinde Klinik Mikrobiyoloji bölümü bulunmaktadır. Özellikle 1970’lerden sonra yaygınlaşmıştır. Aşağıdaki hastanelerde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü bulunmaktadır. 
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Hacettepe Üniversitesi EAH
 • Ege Üniversitesi EAH
 • Üsküdar Devlet Hastanesi
 • Ümraniye EAH
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Bartın Devlet Hastanesi

Burada içerik bulunamadı.