Kardiyoloji Kategorisi

Kardiyoloji bölümü, geçmişte dahiliye bölümünün bir alt branşı olarak kalp ve dolaşım sistemini inceliyordu. Artık bağımsız bir tıp branşı olarak birçok  sağlık sorununda hastaların danıştığı bölümlerden biri olmuştur. Kalbin çeşitli nedenlerden dolayı asli görevi olan kan pompalamasını yeteri kadar yapamaması, kardiyak sorunlara neden olur. Kardiyoloji de bu sorunların tanılanması ve tedavi edilmesinde görev yapar. Çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler söz konusu olduğunda kardiyoloji bölümü devreye girer. Kolesterol gibi kalbe giden damarları etkileyen sağlık problemleri için de bu branş hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Uzmanlığı

Genel Tıp eğitiminden sonra 5 yıl süresince Kardiyoloji Uzmanlığı eğitimi alınır. İş imkanları ve mesleki açıdan gelişim imkanları son derece ilerlemiştir. Ülkemizde Siyami Ersek Hastanesi ve Koşuyolu Hastanesi invaziv konusunda her zaman öndedir. Bu yüzden uzmanlık eğitimi alan kardiyolog adayları, bu tür hastanelerde eğitim görmek isterler. Birçok devlet hastanesinde bu bölüm vardır. Yeterli tıbbi cihaz varsa hastanın tedavisi için gereken tüm uygulamalar yapılabilir. Bölüm yetişkin hastalara bakmaktadır. Çocuklar için pediatrik kardiyoloji branşına başvurulması gerekir. 

Çocuk Kardiyolojisi

Bir yan dal olarak ihtisas yapılabilen Çocuk Kardiyolojisi bölümünde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına ek olarak 3 yıl daha eğitim alınır. Fetal dönemden 18 yaşına kadar olan çocuk hastaların doğumsal kalp hastalıkları, aort ve kapakçık sorunları, koroner sendromlar, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, delik kalp gibi hastalıklar pediatrik kardiyoloji branşının ilgi alanına girer. Normal bir Kardiyolog çocuk hastalara bakamaz. Bu yüzden çocuk kardiyolojisi olan eğitim ve araştırma hastanelerine sevk edilen hastalar, takipli hasta olarak kaydedilerek ilgi branşa yönlendirilir. Anne karnından başlayan süreç doğumla birlikte uygulanan tedaviyle hastanın yaşam kalitesini arttıracak düzeyde gerçekleşir. Her doğumda binde 8 oranında kalp sorunuyla dünyaya gelen bebeklerin doğum itibariyle gözlem altında tutulması gerekir. Fetal ekokardiografi ile gebeliğin 16 ila 20 haftaları arasında kalp anomalileri tespit edilebilir. Bu yüzden fetal dönemden itibaren pediatrik uzmanlık desteği verilmektedir. 

Kardiyoloji Neye Bakar?

Birçok kalp hastalığının tedavisini yapan Kardiyoloji bölümünde cerrahi olmayan kalp hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır. Bunlar;
 • Akut koroner sendromları
 • Ani kalp ölümü
 • Aort hastalıkları
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • İnfektif endokarfit
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Kalp yetmezliği
 • Kardiyomiyopatiler
 • Kronik anjina pektoris
 • Miyokardit
 • Perikardit
 • Pulmoner emboli
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Senkop
 • Sistemik hipertansiyon
 • Supraventriküler Taşikardi
 • Ventriküler aritmiler
Kardiyoloji hastalıkları söz konusu olduğunda hastalarda çarpıntı, göğüs ağrısı ve solunum güçlükleri görülür. Buna bağlı olarak yorgunluk hissi ve diğer belirtiler de gelişir. Çeşitli testler yapılarak tanılanan semptomlar görüntüleme teknikleriyle desteklenerek tedavi için en uygun yol izlenir. 

Kardiyoloji  Bölümü Olan Hastaneler

Ülkemizde birçok hastanede Kardiyoloji bölümü vardır. Tam teşekküllü hastaneler, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde bu alanda uzman olan Kardiyologlar görev yapar. Bazı özel branş hastaneleri dışında cerrahi tedavi uygulanan tam teşekküllü hastanelerde de operasyonlar yapılabilir. Türkiye’de en çok tercih edilen branş hastaneleri şunlardır:
 • Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi
 • Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
 • Ege Hastanesi
 • Hacettepe EAH
 • Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
 • Koşuyolu EAH
 • Konya Üniversitesi EAH
Türkiye’de Koşuyolu, Dokuz Eylül ve Dr. Siyami Ersek Hastaneleri, kalp, göğüs ve damar cerrahisi alanında çok sayıda uzmanın yetişmesini sağlamıştır. İnovatif gelişmeleri en fazla kullanan hastaneler bu üç hastanedir. Çocuk kardiyoloji bölümleri de ilgili hastanelerde yer almaktadır. 

Burada içerik bulunamadı.