Kalp ve Damar Cerrahisi Kategorisi

Kalp Damar Cerrahisi bölümü, kalbe giden dört damar ve kalp konusunda cerrahi tedavi uygulayan bir branştır. Dünyada oldukça yaygın olan ölüm nedenlerinden biri kalp ve damar hastalıkları olmaktadır. Cerrahi tedaviler gerektiren ve hastanın tanısını netleştirmek için kullanılan uygulamalar sonrası yoğun bakım ünitesi desteğiyle operasyon gerçekleştirilir. Kardiyak anestezi yöntemleri kullanılarak hastanın tedavi edilmesi sağlanır. Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ve Erişkin Cerrahisi olarak yenidoğandan itibaren hastalar başarıyla opere edilebilmektedir. Kalp hastalıklarının cerrahi tedavi gerektiren durumlarda tedavi edilmesi için Kardiyoloji bölümünün yönlendirmesiyle Kalp Damar Cerrahisi’ne gidilir. Yenidoğan bebeklerden yetişkin hastalara kadar birçok damar probleminin söz konusu olduğu hastalıkların tanılanması, cerrahi tedavilerin uygulanması konusunda birçok tetkikden yararlanılır. Bunlar EKG’ye göre daha hızlı sonuç veren CGM testleri, ABI testi, el bileğinden anjiyo uygulaması, anjiyografi, koroner by-pass, minimal invaziv kalp damar cerrahisi uygulamaları yapılır. 

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlığı

19. Yy’da Frankfurtlu hekim Ludwing Rehn tarihteki ilk myokard sütürü yapan doktor olarak tarihe geçti. Göğsünden bıçaklanan bir hastanın myokardına sütür ekleyerek operasyonu gerçekleştirdi. Sonraki yıllarda heparinin bulunmasından kalp nakline kadar geçen süreç dahilinde açık ameliyatlar yapılır hale geldi.  Dünya genelinde seçkin bir tıp branşı olan ve iş bulma konusunda evrensel açıdan yolu açık olan Kalp Damar Cerrahisi uzmanlığı ülkemizde 6 yıllık tıp eğitimi sonrası yapılan ihtisasla elde edilir. Tıp eğitiminden sonra 5 yıl ihtisas yapan hekimler, sınavdan ona Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yaparlar. Zorunlu görev sonrası birçok özel ve kamu hastanesinde görev yapabilirler. Birçok KVC uzmanı, göğüs cerrahisi alanında da ihtisas yaparak her iki branşta da cerrahi tedavi uygulayabilirler. 

Kalp Damar Cerrahisi Neye Bakar?

Kalp ve damar cerrahisi, kalbe giden damarlar ve kalp üzerine tedavi uygular. Birçok kalp hastalığı, göğüs hastalığı ve damar hastalığı; kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi arasındaki tedavi üçgeninde ele alınır. Ancak KVC kalbe çıkan her damarda yetkinlik sahibidir. Kalp ve Damar Cerrahisi aşağıdaki hastalıklara bakar:
 • Aort kapak hastalıkları ve cerrahisi
 • Arteriyel anevrizmalar
 • Asiyanotik konjenital kalp hastalıklar
 • Aterosklerozis
 • Buerger hastalığı
 • Damar hastalıkları
 • Derin ven trombozu
 • Ekstrakorporeal dolaşım ve Myokardiyal koruma
 • İntermittan klodikasyon
 • İntratorasik aort anevrizmaları ve direksiyonları
 • Kalp transplantasyonu
 • Kronik Venöz Yetmezlik
 • Lenfatik sistem hastalıkları
 • Mitral kapak hastalıkları
 • Periferik arter hastalıkları
 • Periferik damar acilleri
 • Siyanotik konjenital kalp hastalıkları
 • Varis ve varis tedavisi
 • Venöz sistem hastalıkları
 • Yüzeysel venöz yetmezlik cerrahisi

Kalp Damar Cerrahisi Olan Hastaneler

Her hastanede Kalp Damar Cerrahisi bölümü bulunmaz. Bazı özel branş hastaneleri dışında cerrahi tedavi uygulanan tam teşekküllü hastanelerde operasyonlar yapılabilir. Operasyonun başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak olan hekimler tam teşekküllü ve yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde operasyon gerçekleştirmektedir.  Bunlardan bazıları ülke genelinde bilinen hastanelerdir:
 • Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi
 • Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
 • Mehmet Akif Ersoy Hastanesi
 • Ege Hastanesi
 • Balcalı Hastanesi
 • Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
 • Koşuyolu EAH
 • Medical Park Hastaneleri
 • Ankara Numune Hastanesi
Türkiye’de birçok doktorun ve hastanın yoğun talep gösterdiği Dr. Siyami Ersek Hastanesi, kalp, göğüs ve damar cerrahisi alanında çok sayıda uzmanın yetişmesini sağlamıştır. Bu yüzden Türkiye’nin çeşitli kentlerinden bu hastaneye hasta sevk edilmektedir. Birçok kamu ve devlet hastanesinde ilgili bölümde hekim olsa da her hastanede ameliyat yapılmamaktadır. 

Konu ile İlgili İçerikler