Göğüs Cerrahisi Kategorisi

Göğüs Cerrahisi kalp damarları ve kalp dışında yer alan organların cerrahi olarak tedavi edilmesini sağlayan bilim dalıdır. Çoğu zaman meme cerrahisiyle aynı sanılan bu branş memeyi değil göğüs boşluğundaki organları ele alır. Meme cerrahisi farklı bir branştır. Göğüs cerrahisine aslında akciğer ve solunum hastalıkları olarak bir tanım yapmak doğru olur. Hastalar arasında “akciğer cerrahisi” olarak da bilinir. Balgamlı ya da kanlı öksürük, göğüs hırıltısı ya da akciğer hastalıkları söz konusu olduğunda hastaları yönlendiren dahiliye hekimleri göğüs cerrahisine sevk etmektedir. Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde bu branş devreye girmektedir. Meme kanseri şüphesi durumunda ise meme cerrahisi olan bölümlere gidilmesi gerekecektir. Kronik ya da akut seyreden birçok solunum sistemi hastalığında cerrahi tedaviler uygulanır. Akciğer kanseri tanı ve tedavisinin yanı sıra, kot fraktürleri, bıçaklanma ve kurşunlanmalar, zatürre, hedge rezeksiyon, plevral biyopsi ve torasentez gibi işlemler bu cerrahların en sık yaptığı işlemlerdir. Robotik teknikler kullanılarak birçok cerrahi alanda olduğu gibi bu alanda da gelişmeler yaşanmıştır. Kapalı ve açık ameliyat teknikleriyle yapılan cerrahi operasyonlar ve birçok teknolojik cihazla incelenen tanılama teknikleri, erken dönemde birçok hastalığın teşhisini kolaylaştırmaktadır. 

Göğüs Cerrahisi Uzmanlığı

Genel cerrahi bölümünde eğitim alan cerrahlar 2 yıl göğüs cerrahisi alanında eğitim alarak Göğüs Cerrahisi uzmanı olabilir. Tıp eğitimi bittikten sonra 5 yıl göğüs cerrahi eğitim alan hekimler ilk iki yıl kıdemsiz asistan, sonraki iki yıl orta kıdemli asistan, son yıl ise başasistan olarak görev yaparlar. Ülkemizde yeterli sayıda genel cerrah vardır. Ancak en büyük sıkıntı büyük illerde mesleklerini sürdürmekte olmalarıdır. Bu yüzden küçük illerde iş yükünün ağır olması ve uzmanların yetersiz kalması gibi durumlar söz konusu olabilir. Birçok ülkede göğüs cerrahisi uzmanı olabilmek için öncelikle genel cerrahi uzmanı olmak gerekir. Ancak ülkemizde 5 yıllık ihtisasla bu uzmanlık alınabilir. 

Göğüs Cerrahı Hangi Hastalıklara Bakar? 

Kronik öksürükler, akciğer kanseri ya da zatürre gibi durumlar söz konusu olduğunda bu branş akla gelse de göğüs cerrahi bölümü aşağıdaki birçok hastalığı da tanılayıp tedavi etmektedir:
 • Akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Akciğer kanseri 
 • Zatürre
 • Sarkoidoz
 • KOAH
 • Astım
 • Bronoskopi
 • Amfizem
 • Bronşektazi
 • Akciğer abseleri
 • Pulmoner aspegillozis
 • Aspergilloma
 • Göğüs duvarı deformiteleri
 • Göğüs duvarının malign ve bening tümörleri
 • Kist hidatik
 • Mezotelyoma
 • Videotorakoskopik göğüs cerrahisi
 • Kapalı Timoma ve Myastenia Ameliyatları
 • Ampiyem
 • Parapnomonik Effüzyonlar
 • Pnömotoraks
 • Toraks travmaları
 • Torasik insizyonlar
 • Torasik outlet sendromu
 • Trakea tümörleri
 • Küçük çocukların trakelerine kaçan yabancı cisimler
 • Vena Kava Superior Sendromu
Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde Göğüs Cerrahisi uzmanları yer alır. Uzman ve ekibi cerrahi operasyonlarda farklı branşlarla birlikte ya da ayrı çalışabilir. 

Göğüs Cerrahisi Bölümü Olan Hastaneler

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir ve diğer illerde birçok hastanede Göğüs Cerrahisi bölümü vardır. 
 • Koç Üniversitesi Hastanesi
 • Gaziosmanpaşa EAH
 • Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
 • Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi
 • Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa EAH
 • Marmara Üniversitesi  EAH
 • Yeditepe Hastanesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi Hastanesi
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Atatürk Sanatoryumu Hastanesi
Bu hastanelerin dışında birçok kamu ve özel hastanede ilgili branşta hizmet veren uzman ve ekipleri vardır. MHRS üzerinden randevu alarak kamu hastanelerinden randevu alınabilmektedir. 

Burada içerik bulunamadı.