Çocuk Cerrahisi Kategorisi

Çocuk Cerrahisi, doğumdan başlayarak 16 yaş grubunun sonuna kadar olan bireylerin cerrahi problemleriyle ilgilenir. Cerrahi bilim dalı olarak çocukların ürolojik, onkolojik, travmatik ve endokrinal sorunları ele alınarak tedavi edilir. Doğumdan sonraki anomalilerin düzeltilmesi konusunda da çocuk cerrahları hizmet verir. Kalp hariç tüm cerrahi müdahaleler uzman ve ekibi tarafından yapılır. Normal cerrahiden farklı olmasının nedeni, yenidoğan ve çocukluk dönemindeki hastalıklar üzerine yoğunlaşmasıdır. Çocuğun büyüme hızına uygun olarak opere edilmesi ve bütün hayatını etkileyecek olan bir süreçte fizyolojik ve psikolojik olarak hazır edilmesi gerektiğinden bu alanda uzmanlaşılması gerekir. Kız ve erkek çocuk genital hastalıklarından olan labial yapışıklık, Hipospadias ya da varikosel gibi doğuştan ve sonradan olan genital hastalıklarının cerrahi tedavisinde çocuk cerrahları yer almaktadır. 

Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı

Tıp Fakültesi eğitimini bitirdikten sonra 6 yıl ihtisas eğitimi alan hekimler Çocuk Cerrahisi uzmanı olarak görev yapabilir. Yenidoğan ünitesinden başlayarak yoğun bakım, endokrinoloji, onkoloji ve ortopedi gibi bölümlerle birlikte çalışarak genel çocuk operasyonları konusunda cerrahi müdahaleler gerçekleştirir. Genel cerrahi uzmanlığı pediatrik olarak alınan teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimlerle de geliştirilir. Özellikle çocuk psikolojisine hakim olunması gereken bu süreçte hekimlerin çocuklarla iletişim konusunda kendisini geliştirmesi gerekir. Ülkemizde çocuk cerrahi branşlarında çok az talep olduğu için hekimlerin çalışma koşulları ağırdır. Bu yüzden eleştiriler umanlığını bu alanda yapmak isteyenlerin gözünü korkutmaktadır. Talep arttıkça hekimlerin çalışma koşullarında da iyileşme görülecektir. 

Pediatrik Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Yatarak ve ayaktan hasta kabul eden Pediatrik Cerrahi kliniklerinde, çocuk hastalıkları uzmanlarının yönlendirmesiyle çocukların çeşitli etkenlerden kaynaklanan cerrahi müdahaleler yapılır. Bu branşın en temel amacı, çocuğun gelişimine zarar vermeyecek şekilde ameliyatlarının ve takiplerinin yapılmasıdır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Hemoroid, kasık fıtıkları ve pankreas kistleri gibi sindirim sistemi hastalıkları
 • Akciğer enfeksiyonları
 • Soluk borusuna yabancı cisimlerin kaçması
 • Göğüs kafesi deformiteleri
 • Böbrek, karaciğer ve akciğer tümörleri
 • Over ve Lenf bezi tümörleri
 • Tiroit bezi ve pankreas hastalıkları
 • Böbrek üstü bezleri tedavisi
 • Tüm çocukluk çağı kanser türleri
 • Çocuklarda görülen hormon hastalıklarının tedavisi
 • Bebek ve çocuklarda baş ve boyun cerrahisi
 • Yenidoğanlarda anorektal malformasyon 
 • Doğumsal bağırsak ve sindirim sistemi tıkanmaları
 • Doğumsal mesane, anüs ve karın duvarı sorunları
 • IHPS 
 • KDH
 • Mekonyum ileusu
 • Yenidoğanlarda göbek fıtığı
 • Apandisit
 • Cerrahi sarılıklar
 • Kaledok kisti
 • Omfalosel
 • Gastroşizis
 • Gastroözofageal reflü
 • GİS kanamaları
 • Viseral ve Paryetal karın ağrıları
 • Spesifik organ yaralanmaları
 • Kimyasal özofagus yanıkları
 • Konjenital hipertrofik pilor stenozu
 • Teratomlar
 • Sakrokosigeal teratom
Öncelikli alan olarak çocuk ürolojisi,  idrar yolları enfeksiyonu gibi üroloji bölümler olmakla birlikte, fatal cerrahi ya da spinabifida gibi operasyonlardır. Yani asal olarak anne karnından başlayıp ergenlik sonuna kadar uzana süreç dahilindeki çocuk hastalıklarının cerrahi kısmı Pediatrik cerrahi uzmanları tarafından üstlenilir. 

Çocuk Cerrahi Bölümü Olan Hastaneler

Ülkemizde bazı hastaneler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak faaliyet göstermekte ve birçok uzman burada görev almaktadır. Kamu ve özel hastanelerin bazılarında Çocuk Cerrahisi ya da Pediatrik Cerrahi olarak bu bölüm bulunmaktadır.
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH 
 • Bağcılar EAH
 • Kartal Lütfi Kırdar EAH
 • Bakırköy Sadi Konuk EAH
 • Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
 • Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi
 • Kartal Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • Şişli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 • Memorial Hastaneleri

Burada içerik bulunamadı.