İzoekoik Nodül

Tiroid bezinde saptanan kitleler tıp alanında nodül olarak adlandırılmaktadır. İzoekoik nodül de bir nodül çeşididir. Bu nodüller doktorlar tarafından uygulanan muayeneler ve boyun bölgesinde yapılan görüntüleme işlemleri ile belirlenmektedir. Araştırmalara göre tiroid nodülleri bayanlarda daha fazla görülmektedir. Günümüzde her üç bayandan birisinde nodül gözlemlenmektedir. Nodüller yaşlılık, iyot eksikliği ya da radyasyona fazla maruz kalma sebebiyle oluşabilir. Bu nodüller tek sayıda ya da çok sayıda olabilir. Çok sayıda nodül olduğunda bu guatr olarak adlandırılmaktadır.

Nodüller Kanser Hücresi midir?

Tiroid nodülleri ülkemizde yaşayan kişilerde sıkça görülse de genellikle çok fazla tespit edilemez. Elle muayenede bu nodüllerin saptanma olasılığı yaklaşık %5’tir. Ancak görüntüleme cihazları ile bu sayı %75’e kadar çıkabilir. Bu nodüller genelde sağlık açısından bir tehdit oluşturmaz. Ancak genele vurulduğundan dolayı bu nodülleri önemsememek de hata olur. Bu nodüller vücutta fazla hormon salgılanmasına sebep olabilir. Diğer bir ihtimal de bu nodüllerin kanser hücresi olmasıdır. Her iki ihtimalde de çok dikkatli olunmalı ve doğru tedaviler uygulanmalıdır. Nodüllerin araştırmalara göre yalnıza %5’lik bir kısmı kanser hücresidir. Nodülün çapı ya da sayısı bu oranı etkilemez. Nodüllerin en büyük zararı kişide sebep olduğu nefes darlığıdır. Nodüllerin ebatları çok büyük olduğunda, dışarıdan fark edilebildiğinde ya da elle müdahalede rahatlıkla saptanabildiğinde nefes darlıklarına ve yutkunmalara sebep olabilir.