Estradiol Hormonu

Estradiol hormonu kaç olmalı gibi bir soruya cevap vermeden önce kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. Estradiol e2, estrojen olarak adlandırılan bir hormondur. Kadınlarda salgılanan 4 çeşit östrojen hormonundan biridir.

Östrojen hormonu erkeklerde de bulunur ancak çok düşük düzeylerdedir. Estradiol üreme çağındaki kadınlarda en fazla üretilen ve en güçlü östrejen olarak bilinen hormondur. Hormon kadınların üreme çağına girdikleri dönemde yani ergenlik döneminde dişi özelliklerin gelişmesi için önemli rol oynayan bir hormondur. Meme gelişimi aşamasında çok etkilidir. Estradoil hormonu başlıca olarak yumurtalıklardan salgılanır ve adet düzeninin oturmasında, yürümesinde önemli vazifeleri olan hormonlardandır.

Estradiol hormonu kaç olmalı sorusuna verilecek cevap ise şöyle olabilir: Düşük olması iyidir, 75-80 pg/ml üzerinde ölçülüyorsa gebelik şansını çok azaltır. Foliküler gelişmenin uygunsuz şekilde hızlı gerçekleştiğini, buna bağlı olarak ortaya çıkmış olabilecek sorunları işaret eder. Âdetin 3. Gününde yapılan ölçümde 50’nin altında olması tercih edilir. Yüksek çıktığı durumlar önemli olmayabilir ama kadınların klinik durumu gözetilerek kesin bir karar vermek gerekecektir.