Diş Gıcırdatmanın Nedeni İyi Belirlenmeli!

Yaşam kalitesini önemli derecede sekteye uğratan diş gıcırdatma ya da tıp terimlerindeki karşılığı ile Bruksizm gece veya gündüz istemsiz olarak dişleri sıkarak dişlerden gıcırtı şeklinde ses gelmesi şeklinde görülür.

 Özellikle çocuklarda sık karşılaşılan diş gıcırdatma sorununda en önemli nokta; meydana geliş nedenlerinin tespitidir. Doğru bir tedavi uygulanabilmesi için diş gıcırdatmanın nedeni iyi belirlenmeli, fizyolojik, hormonsal ya da psikolojik etkenler doğru değerlendirilmelidir.

Çocuklarda Diş Gıcırdatma Problemlerinde Pedodontist Tespitleri

Çocuk Diş Hekimliği-Pedodonti uzmanlarının yaptığı bilimsel araştırmalar sonucunda diş gıcırdatmanın üç temel grupta toplandığı görülüyor.

  • Süt dişlerinin dökülmeye başlayarak kalıcı dişlere geçme aşaması olan karma dentisyon esnasında biyokimyasal ajanlar ve buna bağlı olarak diş gıcırdatma

  • Birtakım sistemsel problemlere bağlı diş sıkma (mide-bağırsak parazitleri, mukoza akıntıları vb.)

  • Psikolojik nedenlere bağlı diş sıkma ve gıcırdatma (kardeş kıskançlığı, başarısızlık korkusu vb.)

Diş Gıcırdatma Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bruksizm-Diş Gıcırdatma tedavisi nedenleri ile doğrudan bağlantılıdır. İzlenecek yol haritasında sorunun kısa sürede halledilebilmesi için etkenler iyi belirlenmelidir. Kişilerin ruhsal yapısı, ağız-diş yapısı, kişilik ve genetik özellikleri gibi birçok etkenin söz konusu olduğu diş gıcırdatma sorununda;

  • Eğer bireyin biyolojik sistemlerinden kaynaklı bir rahatsızlığı varsa, bu problemin tedavi edilememesi başka türlü sorunlara yol açabileceğinden öncelikle tespit edilen sistemik problemin yok edilmesi gerekir. Uygulanacak tedavi akabinde diş gıcırdatma da ortadan kalkacaktır.

  • Psikolojik bir problemin varlığında ise sorunu kaldırmaya yönelik psikiyatrist, aile, dentist veya pedodontist işbirliği gerekir. Bu koalisyon sürecinde bireye diş sıkmayı engelleyici geçici bir aparey hazırlanması dişlerde daha fazla tahribatı önler.

  • Normal büyüme ve gelişmeyle ilgili olarak çocuklarda bir diş sıkma ve gıcırdatma varsa, çocuğun diş gelişimi tamamlandıkça problem ortadan kalkacaktır. Kalıcı dişlerin aşınmasını önlemek için florlu ajanlar gibi koruyucu yöntemler uygulanabilir.

Bazı durumlarda kolaylıkla belirlenebilen nedenler, çoğu kez komplike bir sorundan kaynaklanıyor da olabilir. Büyüme-gelişme sürecinde normal kabul edilebilecek diş gıcırdatma, sistemik bir rahatsızlık, psikolojik ya da hormonsal bir çıkış noktasındaysa, mütehassıs doktorun buna yönelik bir tedavi aşamasına geçmesi gerekir.